Turystyka we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa

Turystyka we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Delugi. Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009.– 408 s.; Monografia, nr 160, ISSN 0239-7129

Monografia, której autorami są pracownicy naukowi uczelni wyższych z terenu całego kraju, w tym głównie reprezentujących nauki ekonomiczne, jest prezentacją wyników badań i analiz dotyczących uwarunkowań rozwoju sektora turystyki w Polsce na tle Europy. W szczególności omówiono problemy znaczenia turystyki w rozwoju regionów, uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, współczesne technologie informatyczne w turystyce. Recenzenci: Eugeniusz Michalski, Hanna Godlewska-Majkowska.

Monografia adresowana była do uczestników konferencji naukowej „Rola turystyki we współczesnej gospodarce i rozwoju regionów”, która odbyła się w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej 23 i 24 kwietnia 2009 roku; zobacz więcej :
http://www.wsotih.edu.pl/konferencja-koszalin-23-24-kwietnia-2009/ oraz :
http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/konferencje/marketing/zaproszenie0.doc.

Spis treści
- Włodzimierz DELUGA : Przedmowa
Rozdział 1 : Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europie
- Iwona DUDZIK : Główne Koncepcje Rozwoju Ruchu Turystycznego W Unii Europejskiej
- Jacek BORZYSZKOWSKI : Zmiany w państwowych organach ds. turystyki (narodowe administracje turystyczne – NTA) : przykłady państw europejskich
- Eugeniusz JANOWICZ : Ekonomiczne uzasadnienie rozwoju turystyki w regionie
Rozdział 2 : Znaczenie turystyki w rozwoju regionów
- Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA, Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH : Atrakcyjność regionów Polski dla inwestycji w turystykę
- Maria GRETA, Teresa KOSTRZEWA-ZIELIŃSKA, Robert STANISŁAWSKI : Euroregionalizacja wobec możliwości rozwojowych w zakresie turystyki – rozważania teoretyczne w świetle genezy Euroregionu Niemen
- Maria GRETA, Robert STANISŁAWSKI : Wpływ euroregionalizacji na rozwój turystyki i aktywizację peryferyjnych regionów granicznych : rozważania empiryczne na przykładzie Euroregionu Niemen
- Dariusz OCZACHOWSKI : Miejsce Koszalina w systemie turystycznym Wybrzeża
- Ewa KASPERSKA : Znacznie uwarunkowań historycznych, społeczno-gospodarczych i przestrzennych w rozwoju turystyki w regionie na przykładzie Ziemi Koszalińskiej
- Kazimierz MICHAŁOWSKI, Bożena ŁAGOWSKA : Znaczenie produktów turystycznych w rozwoju województwa podlaskiego
- Weronika ZAREMBA : Turystyka szansą rozwoju województwa podkarpackiego
- Sylwia SOLARSKA : Możliwości rozwoju turystki w obszarach transgranicznych na przykładzie wybranych ośrodków miejskich
- Weronika ŚCIANA : Współzależność sukcesów ekonomicznych małych portów morskich i turystyki morskiej a rozwój lokalny
- Karolina MISZCZAK : Turystyka Szansą rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych obszarów województwa lubelskiego
- Jolanta MIREK : Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk
- Aleksandra GÓRECKA : Turystyka jako czynnik dywersyfikacji funkcji terenów wiejskich powiatu sanockiego
- Mirosław MARCZAK : Rola turystyki w rozwoju gospodarczym jednostek samorządowych Pomorza
- Oleg JUGOW : Развитие калининградской области как привлекательного туристического центра
Rozdział 3 : Turystyka wiejska i agroturystyka
- Monika STANNY : Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce : ujęcie przestrzenne
- Anna K. MAZUREK-KUSIAK, Bogusław SAWICKI : Projekt wioski tematycznej w Krężnicy Jarej jako szansa rozwoju wsi
- Agnieszka BRELIK : Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki
- Wiesław WAGNER, Jan KRUPA : Turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin Pogórza Dynowskiego
- Jarosław UGLIS : Turystyka wiejska na Dolnym Śląsku : jej znaczenie i kierunki rozwoju
- Tomasz MACIAŁEK : Przesłanki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego
- Sylwia DYRDA-MACIOŁEK : Rola bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych
- Patrycjusz ZARĘBSKI : Wpływ turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie woj. Zachodniopomorskiego
Rozdział 4 : Współczesne technologie informatyczne w turystyce
- Artur BOKRZAŃSKI, Włodzimierz DELUGA : Współczesne technologie informatyczne w zarządzaniu turystyką
- Dorota NOWAK, Ewa CZARNIECKA-SKUBINA, Piotr JAROSIEWICZ : Nowoczesne technologie informatyczne jako narzędzia podnoszenia standardu usług w obiektach hotelarsko-gastronomicznych
- Arnold PABIAN : Promocja mobilna w turystyce

Warunki zakupu. Nakład monografii jest wyczerpany. W przypadku zebrania zamówień na co najmniej 50 egz. (cena 80 zł za dwie monografie) wydawca podejmie decyzję o dodruku. Zamówienia przyjmuje dr inż. Jacek Chotkowski – Zakład Marketingu Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, tel. 094 343-91-58, email : izie@tu.koszalin.pl oraz jacek.chotkowski@ieiz.tu.koszalin.pl

Źródło : Jacek Chotkowski, korespondencja nadesłana 07.07.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!