Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa

Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa

Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa / Andrzej Hadzik. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2011, – 203 s.; ISBN 978-83-60841-66-2.

Andrzej Hadzik, absolwent 3 kierunków studiów: wychowania fizycznego, ekonomii oraz rehabilitacji ruchowej. Adiunkt Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prodziekan turystyki i rekreacji. Jest autorem ponad 80 recenzowanych publikacji krajowych i zagranicznych, głównie z zakresu turystyki zdrowotnej i sportowej. Do najważniejszych monografii autora należą „Turystyka zdrowotna uzdrowisk” oraz „Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce”.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1: Teoretyczne oraz historyczno-prawne podstawy turystyki i rekreacji uzdrowiskowej

1.1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką i rekreacją

1.2. Historia turystyki i rekreacji uzdrowiskowej

1.2.1. Historyczne kształtowanie się turystyki i rekreacji uzdrowiskowej w zagranicznych kurortach

1.2.2. Rys historyczny turystyki i rekreacji w krajowych uzdrowiskach

1.3. Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce

Rozdział 2: Uzdrowiska jako miejsca realizacji turystyki i rekreacji

2.1. Znaczenie uzdrowisk dla turystki i rekreacji

2.2. Statutowe miejscowości uzdrowiskowe w Polsce

2.3. Sposoby kierowania gości na pobyty uzdrowiskowe w Polsce

Rozdział 3: Zdrowotne zagadnienia turystyki i rekreacji uzdrowiskowej

3.1. Zdrowie jako dobrostan osiągany podczas podróży turystycznych

3.2. Pobyty zdrowotne jako podstawa turystyki i rekreacji w uzdrowiskach

3.3. Efekty zdrowotne i specyfika treningu rekreacyjnego w miejscowościach uzdrowiskowych

Rozdział 4: Wybrane społeczno-ekonomiczne aspekty turystyki i rekreacji w kurortach

4.1. Dobra i usługi prozdrowotne jako podstawa podaży w uzdrowiskach

4.2. Turyœci i kuracjusze jako główni przedstawiciele popytu uzdrowiskowego

4.3. Finansowanie pobytów w kurortach

4.4. Wybrane zagadnienia zarządzania w uzdrowiskach

Zakończenie

Bibliografia

Sprzedaż książki. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice, tel. 32 207 51 34, email: dnauki@awf.katowice.pl

Źródło: Andrzej Hadzik, korespondencja nadesłana 28.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit