Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom 2

Srodki unijne 2

Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom 2 / red. Beata Meyer. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013,– 204 s.; ISBN: 1640-6818-783

W drugim tomie zaprezentowano konkretne przykłady wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej obszarów gminnych, miejskich, regionalnych, przedsiębiorstw turystycznych oraz organizacji turystycznych w formie studiów przypadków.
Przedstawione wyniki badań stanowią podstawę do określenia roli środków Unii Europejskiej w rozwoju gospodarki turystycznej na różnych jej szczeblach. Dają także podstawę do porównania zaangażowania władz poszczególnych regionów w oddziaływanie na regionalną i lokalną gospodarkę turystyczną. Ponadto powinny stanowić źródło badań porównawczych. Uzupełniającym celem zarysowanym już w dwóch artykułach pierwszego tomu jest wskazanie na kierunki zarządzania środkami Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Zamówienia realizuje Księgarnia Ekonomiczna – Kazimierz Leki, data dostępu 13.05.2014 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit