Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom 1

Srodki unijne 1

Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, tom 1 / red. Beata Meyer. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013,– 283 s.; ISBN: 1640-6818-7831

Akcesja Polski w struktury polityczne, społeczne i gospodarcze Unii Europejskiej wpłynęła znacząco na stan funkcjonowania gospodarki turystycznej. Stało się to głównie za pośrednictwem mechanizmów finansowych funkcjonujących w Unii Europejskiej w kolejnych perspektywach finansowych. Już w okresie przedakcesyjnym polska gospodarka turystyczna była beneficjentem środków, które wydatkowano zwłaszcza na przygotowanie organizacyjne systemu zarządzania turystyką w Polsce do reguł unijnych. W ten sposób powołana była Polska Organizacja Turystyczna, odpowiedzialna za promocję kraju jako atrakcyjnej destynacji turystycznej za granicą, ale także m.in. za kształtowanie współpracy w wewnątrzkrajowym systemie turystycznym i rozwój informacji turystycznej. W kolejnych dwóch perspektywach finansowych UE, tj. w latach 2004-2006 i 2007-2013, zostały wydatkowane z funduszy unijnych środki na rozwój gospodarki turystycznej, głównie w zakresie: infrastruktury turystycznej, kompleksowych produktów turystycznych, promocji turystyki, szkolenia kadr turystycznych. Środki finansowe dla turystyki znajdują się przede wszystkim w bezpośredniej gestii jednostek samorządu wojewódzkiego i zasilają regionalne gospodarki turystyczne za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych.
Problematyka środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej jest bezpośrednim przedmiotem zainteresowania dwóch kolejnych numerów "Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego" w serii "Ekonomiczne Problemy Turystyki". W obu zeszytach opublikowano prace przygotowane przez pracowników naukowych ośrodków akademickich z Polski zajmujących się problematyką turystyczną oraz przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej szczebla wojewódzkiego.
Zamówienia realizuje Księgarnia Ekonomiczna – Kazimierz Leki, data dostępu 13.05.2014 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit