Socjologia - wprowadzenie do socjologii turystyki

Socjologia wprowadzenie do socjologii turystyki

Socjologia: wprowadzenie do socjologii turystyki / Mieczysław Gulda.– wyd. 2 popr. i uzup. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013,– 235, [1] s., il.; 24 cm. Bibliogr. s. 228-235.ISBN: 978-83-89081-43-8

Autor przedstawia książkę zawierającą wybrane zagadnienia socjologii, w tym socjologii turystyki. Jest to wydanie drugie poprawione książki, która ukazała się w 2009 roku, uzupełnione o najnowszą literaturę oraz zawierające poprawione, wybrane fragmenty Rozdziałów I-VI, zwłaszcza Rozdziału X, dotyczącego metod badań socjologicznych. Główną podstawą, na której zostały rozwinięte problemy socjologii turystyki, była socjologia ogólna. Wszystkie zawarte w tekście teorie i stwierdzenia zostały oparte na bogatej literaturze przedmiotu. Pracując nad książką autor starał się, by jej treść była dostępna zarówno czytelnikowi nie związanemu bezpośrednio z socjologią, jak i studentom kierunków humanistycznych. „Mam świadomość, iż książka nie wyczerpuje bogactwa wiedzy socjologicznej, mam jednak nadzieję, że (...) studenci znajdą w niej wystarczająco dużo interesującej wiedzy z zakresu socjologii." Ze Słowa Wstępnego Autora
●Spis treści:http://wstih.pl/sites/default/files/file/biblioteka/Socjologia_wyd_2_popr__i_uzup__M_Gulda_2013.pdf
Zamówienia realizuje Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz, tel./fax: 58 340 47 84. Publikacje można zakupić w punktach sprzedaży książek, które znajdują się na terenie Uczelni (budynek A): pokój A-18 (I piętro) poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30, szatnia (parter): poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30, sobota-niedziela 9.00 – 18.00; e-mail: wstih@wstih.pl
Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, data dostępu 09.08.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit