Raport

Przemysł spotkań w roku 2013 i do roku 2020

raport-2013

Ukazała się piąta edycja Raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report". 

Publikacja prezentuje aktualne wyniki podsumowujące liczbę, rodzaj i rozmiar spotkań i wydarzeń organizowanych w Polsce w 2013 roku, profil uczestników, charakterystykę spotkań zorganizowanych przez rekomendowanych organizatorów wraz z oceną ich wartości ekonomicznej. Dane uzyskano od ponad 700. uczestników rynku. Ponadto raport przedstawia prognozę przemysłu spotkań w Polsce w 2020 roku. Analiza przemysłu spotkań została przygotowana zgodnie z normami przyjętymi w studium dotyczącym turystyki związanej ze spotkaniami, opracowanym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO). Ukazuje on ważną rolę przemysłu spotkań w rozwoju gospodarki w Polsce.

Raport w wersji elektronicznej zamieszczony jest Tutaj >>

Zainteresowani posiadaniem w swojej bibliotece wersji drukowanej publikacji mogą złożyć zamówienie pod adresem e-mail polandcb@pot.gov.pl

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report / Krzysztof Celuch. Warszawa: Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna, 2014,– 68 s., tab., wykr., il.; ISSN 2082-5676

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit