Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku

Program rozwoju

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku. – Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014. – 80 s. : il. kolor. ; 30 cm. Opis wg okł. – Streszcz. ang. ISBN 978-83-935258-2-9

Ten strategiczny dla lubuskiej turystyki dokument, opracowany został przez konsultantów landbrand na zlecenie Wydziału Turystyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Program powstał przy dużym zaangażowaniu regionalnej branży turystycznej, z którą na bieżąco konsultowano proponowane zapisy.

Opracowany przez nasz zespół dokument składa się z dwóch części, audytowo-analitycznej oraz programowej. Pierwsza część stanowi obszerną diagnozę stanu rozwoju turystyki w województwie lubuskim, a druga wskazuje kierunki rozwoju gospodarki turystycznej na kolejne 8 lat. Jednym z głównych zadań postawionych przed wdrażającymi dokument, jest wykreowanie 3 wizerunkowych produktów turystycznych, które umożliwią regionowi wyróżnienie się na turystycznej mapie Polski. Są to produkty: Wino i Kuchnia, Militaria i Fortyfikacje oraz Przygoda na wodzie. Do pozostałych celów strategicznych wskazanych w dokumencie należą: zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, wzmocnienie platformy kooperacji wokół turystyki w regionie, rozwój turystyki transgranicznej oraz rozwój wiodących form turystyki.
Do pozostałych celów operacyjnych wskazanych w dokumencie należą: zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, wzmocnienie platformy kooperacji wokół turystyki w regionie, rozwój turystyki transgranicznej oraz rozwój wiodących form turystyki. Program zawiera również harmonogram wdrożenia oraz plan finansowania, co czyni z niego jasną i kompletną instrukcję rozwoju regionalnej turystyki.
Dokument w trakcie powstawania był szeroko konsultowany z regionalną branżą turystyczną, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i reprezentantami Sejmiku Województwa. Do udziału w spotkaniach, które odbyły się w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim zostało zaproszonych łącznie około 300 podmiotów. Konsultanci landbrand przeprowadzili również otwarte konsultacje społeczne. W ich trakcie zgłoszono ponad 100 uwag, które wzbogaciły ostateczną wersję Programu.
Źródło: Landbrand, data dostępu 16.07.2014
● Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, część pierwsza: audytowo-analityczna [2,4 MB], dokument online >>> : http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/PRLT_DO_2020_ROKU_czesc_I_audytowo-analityczna.pdf
● Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, część druga: programowa [1,6 MB], dokument online >>> : http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/PRLT_DO_2020_ROKU_czesc_II_programowa.pdf
● Biuletyn Informacji Publicznej, dokument online >>>: http://www.bip.lubuskie.pl/kontrast/236/1032/Program_Rozwoju_Lubuskiej_Turystyki_do_2020_roku/
Zobacz również:
● Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, Radio Zachód, reportaż radiowy online >>> : http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/program-rozwoju-lubuskiej-turystyki-do-2020-roku/, data dostępu 16.07.2014
● Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku/ TVP Gorzów Wielkopolski, reportaż telewiyjny online >>> : http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/powstal-program-rozwoju-lubuskiej-turystyki-do-2020-roku-asem-w-nim-jest-min-wino-i-kuchnia/13075368, data dostępu 16.07.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit