Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport

prawne_aspekty

Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2013. Z cyklu: Biblioteka Górska COTG, t. 22

Spis treści
● Jerzy Kapłon: Przedmowa
● Piotr Cybula: Wprowadzenie
● Leszek F. Korzeniowski: Nauki o bezpieczeństwie – wprowadzenie do problematyki
● Ireneusz C. Kamiński: Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji
● Paweł Czubik: Pomoc konsularna w razie wypadków turystów poza granicami RP
● Krzysztof Fechner: Jak poruszać się po “mapach” przepisów dotyczących map (prawo autorskie, o dostępie do informacji publicznej, o infrastrukturze informacji przestrzennej, geodezyjne i kartograficzne)?
● Jerzy Gospodarek: Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich
● Dominik Wolski: Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie
● Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski: Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach narodowych?
● Mikołaj Bielański, Piotr Cybula, Szymon Ziobrowski: Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne
● Marek Porzycki, Olena Sharvan: Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu – czy wskazane jest zaostrzenie przepisów?
● Jerzy Raciborski: Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich
● Michał Biliński: Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług
● Piotr Łebek: Granice odpowiedzialności cywilnej organizatorów stoków narciarskich
● Łukasz Cora: W kwestii tzw. zakazu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu (wybrane aspekty materialno-procesowe zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich)
● Wojciech Robaczyński: Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza
● Jolanta Zatorska: Odpowiedzialność cywilna osób uprawiających sporty wysokogórskie we Francji
● Małgorzata Serwach: Ubezpieczenia związane z turystyką górską
● Mariusz Załucki: Problem ryzykownych i długotrwałych wypraw górskich a prawo rodzinne i spadkowe
● Sabina Owsianowska: Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej)
● Michał Kućka: Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Zamówienia realizuje:  Jacek Orficki, e-mail: jacek.ormicki@cotg.pttk.pl, 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6, tel.: 12 422-28-40, fax: 12 421-21-13,  Księgarniom i nabywcom hurtowym udzielamy rabatów. Zamówienia można składać na adres COTG pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną
Źródło: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, data dostępu 22.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!