Polska: zarys geografii turystycznej

Polska: zarys geografii turystycznej /Zygmunt Kruczek – wyd. 7. Kraków: „Proksenia”, 2009,– 304 s., il., tab.; ISBN 978-83-60789-07-0

Książka zawiera opis atrakcji i walorów turystycznych Polski w układzie problemowym oraz regionalnym. Za podstawę opisu przyjęto regiony administracyjne (obecne województwa), a w ich obrębie jednostki fizjograficzne wg podziału J. Kondrackiego. Ponadto zamieszczono opisy szlaków turystycznych, słownik podstawowych terminów i pojęć, liczne mapy, tabele i wykresy, bogaty zestaw literatury oraz adresów stron www.

Źródło: Proksenia, dokument online: proksenia.pl/cgibin/shop?info=100&sid=436eb0ab

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit