Nagrody dla najlepszych wydawnictw turystycznych

Pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odbyła się XXVI edycja konkursu Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej organizowanego z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK. Kapituła oceniająca zgłoszone wydawnictwa obradowała w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. Janusza Zdebskiego.

W takcie kolejnych edycji Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej wyłaniane są i promowane najbardziej wartościowe publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, ukazujące się na polskim rynku księgarskim – mówi Liliana Topolnicka-Waszczuk, reprezentująca w kapitule Polską Organizację Turystyczną.

Organizatorzy dbają, aby ocena wydawnictw była kompetentna i merytoryczna. Do grona wybierającego laureatów, zaproszeni zostali specjaliści z dziedziny krajoznawstwa, geografii, kartografii, sztuki edytorskiej oraz współczesnych trendów promocji wydawnictw. Kryteriami, jakimi się kierowali, była treść publikacji oraz sztuka edytorska. Oceniając zawartość książek, brano pod uwagę jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi oraz użyteczność informacji. W zakresie sztuki edytorskiej zwracano uwagę na opracowanie graficzne i estetyczne całości, staranność adiustacji i redakcji technicznej oraz jakość poligrafii.

131 publikacji w sześciu kategoriach

Zgodnie z postanowieniami regulaminowymi, do konkursu kwalifikowane były publikacje wydane w latach 2016 -2017. Wydawcom nie stawiano ograniczeń co do liczby zgłaszanych do konkursu publikacji, złożoności tomów i formatów. Ostatecznie, jurorzy stanęli przez zadaniem oceny 131 publikacji w sześciu kategoriach – albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci oraz informatory krajoznawcze.

Regulaminową nowością tej edycji była możliwość nadsyłania publikacji opisujących atrakcyjnie turystycznie miejsca o wartości historycznej, znajdujące się w granicach przedwojennej Polski oraz obszary euroregionów, obejmujące tereny przyrodnicze stanowiące geograficzną lub regionalną całość. Najliczniej reprezentowane były publikacje monograficzne. W tej kategorii znalazło się 51 pozycji. Im też jurorzy poświęcili najwięcej uwagi w trakcie długiej dyskusji, pełnej wszechstronnych merytorycznych ocen i wnikliwych wniosków, stwierdza Liliana Topolnicka-Waszczuk. Wnikliwie członkowie kapituły analizowali wartość publikacji z zakresu turystyki historycznej oraz praktyczne przewodniki dla turystyki aktywnej. Nie wszystkie wartościowe publikacje znalazły się w puli nagrodzonych. Jak mówi Liliana Topolnicka-Waszczuk niezwykle interesujące, choć bez nagród, są miedzy innymi dwa przewodniki – „Przewodnik samochodowy Pielgrzyma” oraz przewodnik „Polska bez barier. 500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych”. Obie publikacje są godne polecenia, dobrze wpisują się w potrzeby odbiorców na rynku krajowym, wypełniają dostrzeganą od lat lukę wydawniczą. Zagranicznym turystom warto polecić album „Poland.100 years in the heart of Europe”, ze względu na użyteczność, staranność edytorską i poligraficzną.

Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień nastąpi w czasie poznańskich XXIX Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2018. Laureaci i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach, otrzymają możliwość bezpłatnej prezentacji na stoisku ZG PTTK. Z książkami zgłoszonymi do tej edycji konkursu będą mogli zapoznać się goście targowi.

Nagrodzone książki będziemy prezentować w Aktualnościach Turystycznych w dziale Nowości Wydawnicze.

Laureaci XXVI edycji konkursu Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

W kategorii albumów krajoznawczych I miejsce przyznano tytułowi „O tatrzańskich pocztówkach”, Adama Czarnowskiego (Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017). Za jego plecami uplasowały się – na drugim miejscu – „Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich” Magdy i Mirka Osip-Pokrywki (Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017) oraz – na miejscu trzecim – „Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy” Wojciecha Kryńskiego i Elżbiety Dzikowskiej (Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016).

Za najlepszy przewodnik uznano „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie: przewodnik” Katarzyny Łozy i Chrystyny Charczuk (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2016), który wyprzedził „Architectural Guide: Wrocław” Marcina Szczeliny i Aaron Betsky’ego (Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017) i „Architekturführer Danzig – Gdańsk, Sopot, Gdynia” Justyny Boruckiej i Haralda Getermanna (Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017). Trzecie miejsce, ex aequo, zajęli „Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich” Tomasza Skrzydłowskiego (Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017) oraz „Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza: przewodnik turystyczny” wydany pod redakcją Barbary Gąsiorowskiej (Urząd Miasta i Gminy Zagórz, Amistad, Kraków 2017”.

Wśród informatorów krajoznawczych I miejsce zajął „LOVE W_M Przegląd turystyczny. Kocham Warmię i Mazury” (Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2015-2017”, a drugie, ex aequo „Opolskie kwitnące. Wędkarstwo” (Województwo Opolskie, Wydawnictwo BiK, Piła 2017) i „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: informator przyrodniczo-turystyczny” (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Łódź 2016). Trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano.

W kategorii map i atlasów zwyciężyły „Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo. Odcinek 1: Frombork – Płoskiński Młyn oraz „Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta” opracowane przez Arkadiusza Woźniakowskego (Casamata, Wejherowo 2016). Drugie i trzecie miejsce zajęły serie map wydane przez, odpowiednio, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z Gdańska i Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf z Wrocławia. Obie serie wydano w 2017 roku.

Za przewodniki dla dzieci uhonorowano pierwszą nagrodą serię autorstwa Anny i Krzysztofa Kobus (Grupa Mac, Kielce 2016). Drugie miejsce przyznano za „W Kasprowym mateczniku: opowieść przyrodnicza” Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna (Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017)., a trzecie za „Chodź, zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci” Anny Basińskiej i Lucyny Kaczmarkiewicz (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2017).

Nagrody przyznano także w kategorii monografie oraz inne opracowania krajoznawcze. Laur zwycięzcy zdobyły „Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 1 i T. 2” pod redakcją Jacka Wolskiego (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016) oraz „Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XX wieku” Doroty Żołądź-Strzelczyk, Izabeli Gomułki, Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak oraz Moniki Nawrot-Borowskiej (Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016). Ex aequo drugie miejsce przyznano publikacjom” „Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny” Jarosława Giemzy (Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2017), „Romowie ≠ Cyganie” pod redakcją Witolda Przewoźnego (Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017) oraz pozycjom „Sudety Zachodnie”, „Sudety Wschodnie”, „Sudety Zachodnie i Środkowe” z serii „Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich” Romualda M. Łuczyńskiego (Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2016/2017). Trzecim miejscem uhonorowano tytuł „Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego: dziedzictwo kulturowe” pod redakcją Józefa Partyki (Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2016).

Jury XXVI Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Katarzyna Podhorodecka, Ministerstwo Sportu i Turystyki; Liliana Topolnicka-Waszczuk, Polska Organizacja Turystyczna; Andrzej Kaleniewicz, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Andrzej Tomaszewski, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek; Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska, Muzeum Sportu i Turystyki; Szymon Bijak, Komisja Krajoznawcza ZG PTTK; Małgorzata Pawłowska, Centralna Biblioteka PTTK; Wiesław Ostrowski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Andrzej Palacz, WYDAWCA.com.pl; Alicja Gotowt-Jeziorska, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK; Andrzej Wielocha, Wydawnictwo PTTK „Kraj” oraz Maria Janowicz, komisarz XXVI Przeglądu ZG PTTK.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit