Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich

Rzetelnie opracowane wydawnictwo, upowszechniające wiedzę o zachowanych obiektach, będących świadectwem naszego dziedzictwa kulturowego na tych ziemiach.

W Leksykonie zabytków architektury Kresów północno-wschodnich autorzy przedstawiają najcenniejsze zabytki i polskie pamiątki położone na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, znajdujące się obecnie w graniach Białorusi, Litwy, Łotwy oraz na obszarze rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. Z historyczno-geograficznej perspektywy są to tereny północnej części Rzeczypospolitej Obojga Narodów z końca XVI stulecia, a w szczególności Wielkiego Księstwa Litewskiego (w kształcie po unii lubelskiej z 1569), Infland oraz lennych księstw: Prus Książęcych i Księstwa Kurlandii i Semigalii.

Zamieszczone w książce hasła ukazują aktualny stan wiedzy na temat kościołów, zespołów klasztornych, pałaców, zamków, staromiejskiej zabudowy kresowej, dworów i zabudowań gospodarczych, mostów, bram, cmentarzy – świadectw polskiej kultury. Całość, ponad 500 obiektów, zilustrowana rzutami, planami oraz fotografiami z 2015 roku.

Publikacja daje więc wspaniałą okazję do zapoznania się z obecnym stanem pozostawionego tam dziedzictwa polskiej kultury.

Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017; Magda Osip-Pokrywka; Mirek Osip-Pokrywka; 392 s., 530 il. kolor., rzuty, plany, mapy; Format 24,5 x 30,5 cm; Oprawa twarda; ISBN 978-83-213-4969-5

Album dostępny w księgarni wysyłkowej ARKAD http://www.arkady.info/leksykon-zabytkow-architektury-kresow-polnocno-wschodnich.html

Obecnie dostępne są na rynku oraz w księgarni wysyłkowej Arkad następujące tytuły z tej niezwykle cennej serii:
Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich
Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska
Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska
Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia
Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej
Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia
Leksykon zabytków architektury Małopolski
Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich

W przygotowaniu:
Leksykon zabytków architektury Kielecczyzny i Ziemi Łódzkiej
Leksykon zabytków architektury Warmii i Mazur

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit