Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce

Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce

Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011, – 422 s.; ISBN: 978-83-933284-2-0

Monografia prezentuje pogłębioną refleksję nad dziedzictwem kulturowym, ukazując potencjał kulturowy społeczeństw Europy i krajów Południa. Projekt i realizację książki można uznać za początek studiów nad kulturami europejskimi i pozaeuropejskimi. Jest to wymierny efekt współpracy różnych środowisk naukowych w Polsce w odniesieniu do opisywanego zjawiska. [...] Autorzy mają nadzieję, że praca ta przyczyni się do wzrostu zainteresowania znaczeniem dziedzictwa kulturowego w turystyce i zainspirowania badań bardziej już ukierunkowanych na zasoby dziedzictwa w poszczególnych kulturach świata oraz studiów szans i ograniczeń w zakresie przygotowania krajów recepcyjnych do uczynienia z nich miejsc odpowiednio przygotowanych do turystyki kulturowej i edukacyjnej. Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców. W szczególności skierowana jest do wykładowców przedmiotów turystycznych, studentów turystyki oraz pilotów wycieczek i przewodników, a także organizatorów turystyki zagranicznej. Ze wstępu Elżbiety Puchnarewicz

Spis treści

● Elżbieta Puchnarewicz: Wstęp. Regiony świata – zależności między dziedzictwem kulturowym a turystyką

Rozdział 1: Złożony wymiar dziedzictwa kulturowego w turystyce regionów świata

● Andrzej Czerny: Nazwy geograficzne, dziedzictwo kulturowe i turystyka

● Mirosława Czerny: Geograficzne studia nad dziedzictwem – rola turystyki w postrzeganiu i użytkowaniu obiektów dziedzictwa

● Jarosław Uglis, Aleksandra Spychała: Obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako zasób dla turystyki kulturowej

Rozdział 2: Różne oblicza europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie w turystyce

● Magdalena Kubal: Rola agroturystyki w poznawaniu kultury polskiej

● Robert Bańkosz, Jan Krupa: Zabytki techniki w Karpatach jako transgraniczny produkt turystyczny

● Brigita Žuromskaitė: Dawne rzemiosła ludowe w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie

● Joanna Janicka: Kulturowe destynacje Federacji Rosyjskiej

● Beata Dec, Jan Krupa: Blenheim Palace – najbardziej okazały pałac w Wielkiej Brytanii

● Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko: Gastronomia narodowa i jej wpływ na rozwój turystyki kulinarnej Węgier

● Dorota Nowak, Ewa Czarniecka-Skubina: Tradycje winiarstwa w Europie jako produkt turystyczny

● Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski: Szlaki winne jako element oferty enoturystycznej Portugalii

Rozdział 3: Dziedzictwo kulturowe krajów Południa i jego znaczenie w turystyce

● Elżbieta Puchnarewicz: Dziedzictwo prehistoryczne Afryki Subsaharyjskiej jako potencjał turystyczny

● Marek Łasisz: Dziedzictwo cywilizacji Majów i jego znaczenie dla turystyki Meksyku

● Paweł Różycki: Kultura, religia i obrzędy ludności Indonezji jako atrakcje turystyczne

● Paulina Ratkowska, Tadeusz Jędrysiak: Arcydzieła niematerialnego dziedzictwa kulturowego Chin

● Danuta Dudkiewicz: Armia terakotowa na szlaku podróży turystycznej

Rozdział 4: Inne obszary dziedzictwa kulturowego. Japonia

● Ewa Czarniecka-Skubina, Karolina Poręcka, Dorota Nowak: Dziedzictwo kulinarne Japonii i jego wpływ na rozwój światowej kuchni i gastronomii

● Halina Makała: Dziedzictwo kulinarne w kuchni japońskiej

Zamówienia realizuje księgarnia naukowa – europejska – Kazimierz Leki, dokument online: http://www.24naukowa.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788393328420&hthost=1&store_id=2
Źródło: Dominik Orłowski, korespondencja nadesłana 29.11.2011

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!