Zakaz działalności dla 120 biur podróży? Są wnioski

bałtyk flickr fot Jörg Schubert

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny chce wykreślenia z ewidencji organizatorów turystyki 120 touroperatorów. Powód? Nie rozliczają się z Funduszem ani nie informują o swojej działalności.

Zgodnie z ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym działające w Polsce biura podróży muszą składać do TFG deklaracje o zawartych umowach. I to nawet wtedy, gdy organizują wycieczki krajowe, w związku z czym są objęte stawką „0”.

Do marszałków województw trafiły właśnie wnioski o wykreślenie tych operatorów, którzy z tego obowiązku się nie wywiązują. To marszałkowie pełnią bowiem formalny nadzór nad biurami podróży, W sumie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oczekuje usunięcia z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 120 podmiotów, którzy się z nim nie rozliczają.

Chodzi najprawdopodobniej o te biura, które istnieją jedynie w Ewidencji, a faktycznie nie prowadzą już działalności. Wnioski trafiły w sumie do ośmiu marszałków województw. Najwięcej dotyczy touroperatorów z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. W łódzkim, opolskim, podkarpackim i podlaskim, TFG takich ostatecznych kroków nie podejmował.

- Sprawa dotyczy około 3 procent przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych– wyjaśnia dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Renata Mentlewicz. Jak zakłada, podmioty te najprawdopodobniej nie dopełniły formalności wykreślenia się z rejestru po zaprzestaniu działalności.

Czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny? To dodatkowe zabezpieczenie dla turysty na wypadek niewypłacalności biura podróży. Jeśli to, w przypadku bankructwa, nie będzie w stanie sfinansować np. powrotów do kraju swoich klientów i nie wystarczą na ten również środki z gwarancji, Fundusz zapewni dodatkowe środki.

Złożenie przez TFG wniosków do marszałków województw to efekt akcji wyjaśniającej, które z biur podróży nie wywiązują się z nowych obowiązków (ustawa, która je nakłada weszła w życie w ubiegłym roku). Tak powstała lista 618 podmiotów, które – choć powinny – nie składały comiesięcznych deklaracji o sprzedanych imprezach i składek przeznaczonych na dodatkowe zabezpieczenie turystów.

Po wezwaniu do uregulowania zaległości, ponad 300 biur podporządkowało się nowym przepisom. Część jednak zignorowała działania Funduszu.

- Dla zapewnienia ochrony klientów imprez turystycznych musimy uporządkować ich formalny status – mówi Mentlewicz. I wyjaśnia: - To w sprawie tych biur TFG wysłał 120 wniosków do marszałków województw o wykreślenie ich z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, z czym wiąże się zakaz prowadzenia działalności przez trzy lata.

Co dalej? Marszałkowie rozpoczną postępowania wyjaśniające na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Dla operatorów turystycznych, których skreślenia z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych chce TFG to ostatnia szansa na dostosowanie swoich działań do obowiązującego prawa.

Źródło: turystyka.rp.pl; fot. Jörg Schubert/Flickr.com

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit