Więcej turystów, więcej noclegów. GUS podsumował turystykę w Polsce

Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację „Turystyka 2016”, w której dokonał analizy danych dotyczących infrastruktury turystycznej w Polsce. W raporcie znalazło się również opracowanie informacji dotyczących uczestnictwa Polaków w turystyce. Z danych wynika m.in., że w 2016 r. udzielono 76,8 mln noclegów, z czego aż 15 mln to noclegi udzielone turystom zagranicznym.

Raport GUS pt. „Turystyka 2016” w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze informacje dotyczące ruchu turystycznego w Polsce, uwzględniając w szczególności badania dotyczące obiektów noclegowych, liczby przyjazdów turystycznych, a także turystycznego rozwoju gmin nadmorskich. Publikacja ma przede wszystkim charakter analityczny, ale zawiera również mapy, wykresy oraz tabele, które nadają opracowaniu przejrzystości.

Badania wskazują, że w 2016 roku udzielono 76,8 mln noclegów, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost o 7,8 proc. Zgodnie z przewidywaniami, największą liczbę udzielonych noclegów zanotowano w lipcu i sierpniu. Obłożenie obiektów noclegowych w tych miesiącach było średnio trzykrotnie większe niż w styczniu czy grudniu.

Jak wynika z opracowania, obiekty noclegowe w Polsce są średniej wielkości i posiadają w swojej ofercie przeciętnie 72 miejsca noclegowe. Najwięcej miejsc noclegowych oferują hotele, a ich oferta stanowi 33,7 proc. ogólnej liczby dostępnych miejsc noclegowych, których z każdym rokiem przybywa. W porównaniu z wynikami z 2015 r., liczba turystycznych obiektów wzrosła o 101, a największy wzrost odnotowano w woj. podkarpackim, gdzie przybyło aż 42 obiekty. Pomimo tego, najbogatszym w obiekty noclegowe jest nadal woj. pomorskie (1548), a tuż za nim plasuje się małopolskie (1425). Ciekawie prezentuje się również analiza liczby turystów. W obiektach noclegowych posiadających co najmniej 10 miejsc zatrzymało się 28,9 mln turystów, co stanowi wzrost o 7,3 proc. Odnotowano również, że aż 6,1 mln turystów pochodziło z zagranicy, co oznacza wzrost o 7,4 proc. Co ciekawe, turyści zagraniczni stanowili 25,1 proc. wszystkich korzystających z obiektów hotelowych.

Najkorzystniejszymi z punktu widzenia turysty okresami na wyjazdy są miesiące późnowiosenne i letnie. Wówczas z bazy noclegowej skorzystało 15,3 mln osób, co przekłada się na 53 proc. ogółu korzystających z zakwaterowania.

Interesująco przedstawiają się także statystyki udzielania noclegów z podziałem na województwa. Jak wynika z raportu, najwięcej z nich udzielono w woj. zachodniopomorskim – 13,1 mln, a następnie w małopolskim (11,9 mln) oraz pomorskim (8,5 mln). Warto również odnotować, że w 2016 roku nastąpił wzrost liczby turystów w 14 województwach. Największy z nich nastąpił w woj. opolskim (o 18,2 proc.). Kolejne w zestawieniu były województwa: podkarpacie oraz dolnośląskie.

W raporcie GUS przedstawiono także analizę dot. turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich, gdzie na dzień 1 stycznia 2016 r. znajdowało się 2299 obiektów udostępniających noclegi. Zgodnie z zestawieniem, gminy nadmorskie dysponowały wówczas 189,8 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło aż 26,2 proc. miejsc we wszystkich tego typu obiektach w Polsce. Co więcej, w okresie wakacyjnym skorzystało z nich 1,5 mln turystów, co przełożyło się na udzielenie w tym czasie 7,8 mln noclegów. Statystyki wskazują, że były to głównie pobyty długookresowe z przeciętną liczbą ponad 5 noclegów.

Istotnym jest również fakt, że na terenach nadmorskich odnotowano większą dynamikę liczby turystów, którzy korzystają z noclegów, niż wynosi tempo przyrostu nowych obiektów. Warto dodać, że z bazy noclegowej na terenach nadmorskich korzystają głównie turyści krajowi, ale zanotowano także wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych, których w czasie wakacji 2016 r. pojawiło się 260,3 tys. Oznacza to wzrost o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r.

Oprac. na podst.: raportu „Turystyka w 2016 r.”, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa 2017.

Cały raport jest dostępny na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2016-roku,1,14.html

Źródło: GUS; fot. Jerzy Kociatkiewicz/Flickr.com

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit