PTTK podsumuje trzyletnią działalność i wybierze nowe władze

W najbliższy weekend w Warszawie odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Organizacja m.in. podsumuje na nim swoją działalność w latach 2013-2016.

W dniach 15 – 16 września Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze podsumuje swoją działalność za trzyletni okres od 2013 do 2016 r. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy będzie miał miejsce w siedzibie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas wydarzenia mają zostać wręczone odznaczenia oraz przyznane tytuły Członka Honorowego PTTK. Ustępujące władze naczelne Towarzystwa oraz uczestnicy zjazdu będą dyskutować na temat zrealizowanych projektów oraz inicjatyw w latach 2013-2016 oraz wyznaczą plany na przyszłość. Członkowie Zjazdu mają wybrać również nowe władze naczelne PTTK.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najliczniejszym stowarzyszeniem skupiającym turystów i jedną z największych organizacji społecznych w kraju. Do Towarzystwa na koniec 2016 r. należało 75.100 członków ( w tym młodzieży 19.776) zrzeszonych w 300 oddziałach.

Konkretnym wymiarem aktywności jednostek organizacyjnych w kończącej się kadencji są 84 tysiące imprez turystyki kwalifikowanej,
w których wzięło udział prawie 2,5 miliona osób wędrując w większości po ponad 79 tysiącach kilometrów szlaków turystycznych wytyczonych, wyznakowanych i monitorowanych przez PTTK. W latach 2013-2016 w 29.999 imprezach turystyki powszechnej wzięło udział 840.910 uczestników.

Turystycznej aktywności społeczeństwa służyły w kolejnych latach działania koncentrujące się wokół wiodących tematów: Rok Przewodników Turystycznych w PTTK (2013), obchody 140 rocznicy utworzenia Towarzystwa Tatrzańskiego (2013- 2014), Turystyka łączy pokolenia (2014), Turystyka aktywna (2015), Rok Krajoznawstwa Polskiego (2016), w roku 2017 podejmowane działania programowe toczą się pod hasłem Wisła łączy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nadal jest głównym ośrodkiem kształtowania krajoznawstwa w Polsce, ważnym ośrodkiem ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Upowszechniając postawy krajoznawcze związane z poznawaniem i umiłowaniem Polski nadaje polskiej turystyce społeczny wymiar wykraczający poza uproszczone sprowadzanie jej do kategorii produktu turystycznego.

Corocznie setki tysięcy osób wędruje po turystycznych szlakach, korzystając z obiektów PTTK. Z myślą o rozwijaniu turystyki wielopokoleniowej zostało zawarte porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udziału wybranych obiektów PTTK w programie Karta Dużej Rodziny.

Szeroko pojętej edukacji służy działalność 25 regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK zaś budowaniu poszanowania tradycji i zabytków 7 muzeów PTTK. Czerpaniu inspiracji z tradycji, przypominaniu patriotycznej treści działań służyły okolicznościowe wydawnictwa a także obchodzone jubileusze kół, klubów i oddziałów.

Towarzystwo jest ośrodkiem społecznej i zawodowej aktywności kilkudziesięciotysięcznej kadry skupiając czynnych przewodników, posiadających uprawnienia zawodowe oraz pilotów wycieczek a przede wszystkim przodowników i instruktorów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, społecznych opiekunów przyrody, zabytków.

Źródło: PTTK; fot. Michał Bielecki/Flickr.com

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit