Laureaci konkursu na Najlepsze Centrum „it”

Olkusz, trzecie miejsce w kategorii 3-gwiazdek

Kontynuujemy prezentowanie laureatów ostatniej edycji Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce prowadzanego przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z Forum Informacji Turystycznej.

 Wszystkie centra zgłaszające się do konkursu działają zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i wcześniej przeszły pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej. Zgodnie z regulaminem konkursu liczba gwiazdek certyfikacyjnych określa kategorie, w jakich rywalizują zespoły informacji turystycznej oceniane przez kapitułę. Podróżując po kraju warto wstępować do wszystkich punktów „it”, szczególnie jednak do tych, które w rywalizacji branżowej wypadły najlepiej. Oprócz przydatnej w podróży wiedzy o atrakcjach regionu, można wyrobić sobie własne zdanie o profesjonalizmie obsługi i porównać z oficjalnym werdyktem jurorów. W tym odcinku czytelnikom prezentuje się zespół z „it” w Olkuszu.

Punkt Informacji Turystycznej MSIT w Olkuszu, III miejsce w kategorii 3-gwiazdek.

Położony w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej Olkusz to nie tylko kolebka polskiego górnictwa srebra i ołowiu z ciekawymi zabytkami, muzeami i zamkiem Rabsztyn, ale także doskonała baza wypadowa do wędrówek po Szlaku Orlich Gniazd.

Punkt Informacji Turystycznej w Olkuszu działa od października 2011 roku w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej i jest prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Punkt mieści się w budynku Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. Kieruje nim Jacek Sypień, w miesiącach sezonu wakacyjnego zespół powiększany jest do trzech osób.

Poza podstawową funkcją, czyli udzielaniem informacji do zadań pracownika punktu należy opracowywanie ulotek, folderów i map, które są udostępniane bezpłatnie turystom. Promowaniu turystyki służą także akcje skierowane zarówno do mieszkańców, jak i osób odwiedzających Olkusz oraz Jurę Krakowsko - Częstochowską. We współpracy z lokalnymi partnerami, w 2016 roku została przeprowadzona akcja „Czytasz. Zwiedzasz. Zapraszamy do Olkusza”. W ramach akcji do bibliotek na terenie Małopolski i Śląska zostały rozesłane materiały promocyjne, a ich czytelnicy mogli zwiedzać olkuskie muzea oraz zamek Rabsztyn z biletami ulgowymi. W 2017 roku zorganizowano akcję „Odwiedź Olkusz”, w ramach, której wycieczki szkolne są bezpłatnie oprowadzane po olkuskich muzeach i zamku Rabsztyn. Cyklicznie organizowane są także bezpłatne wycieczki po Olkuszu, skierowane do młodzieży szkolnej i dorosłych. Podczas organizowanych w mieście plenerowych imprez działa Mobilny Punkt Informacji Turystycznej, czyli stoisko, gdzie poza ulotkami i folderami odbywają się quizy z nagrodami i zabawy dla najmłodszych. Od kilku lat Punkt Informacji Turystycznej koordynuje organizację lokalnych wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2016 roku akcja zorganizowana w Olkuszu otrzymała wyróżnienie specjalne Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W 2016 roku pracownik Punktu Informacji Turystycznej był koordynatorem akcji „Muzeum na kółkach”, czyli pobytu w Olkuszu pawilonu Muzeum Żydów Polskich POLIN. Ponieważ Jacek Sypień jest z wykształcenia historykiem specjalizującym się w historii regionalnej, prowadzona przez niego placówka, poza swoją podstawową funkcją spełnia także rolę punktu informacji historycznej.

Promowaniu lokalnych atrakcji turystycznych służy strona internetowa oraz fanpage punktu „it”, gdzie zamieszczane są informacje o miejscach, które warto odwiedzić, a także zapowiedzi ciekawych wydarzeń. Prowadzona jest stała współpraca z podmiotami branży turystycznej oraz ościennymi gminami. Dzięki niej ulotki i reklamy promujące atrakcje turystyczne Olkusza obecne są w kilkunastu obiektach na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W Punkcie Informacji Turystycznej znajduje się komputer z dostępem do internetu, z którego mogą korzystać turyści. Działa także bezpłatne wifi. Punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2016 roku na parkingu przed Punktem Informacji Turystycznej zostały zamontowane stojaki rowerowe oraz ogólnodostępna tzw. stacja obsługi rowerów, gdzie znajdują się zestawy narzędzi.

Punkt Informacji Turystycznej MSiT w Olkuszu
ul. Floriańska 8
32 -300 Olkuszu
Tel. 32 6421926
E-mail: it.olkusz@msit.malopolska.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
sobota – niedziela (od czerwca do września) 10.00 – 16.00

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit