Rozmowa z Janem Wieczorkowskim, prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Dobra współpraca z partnerami w terenie to klucz do promocyjnych sukcesów

- Działania promocyjne MOT wpisują się w strumień promocji turystycznej Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. MOT, jako partner Polskiej Organizacji Turystycznej podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych, koordynuje wystąpienia partnerów z terenu na stoisku regionalnym. W Małopolsce ustalił się już schemat tych działań, Miasto Kraków dzieli ladę razem w Województwem, co dla odbiorcy targowego jest bardzo korzystne. Ukształtowało się mniej więcej stabilne grono podwystawców z terenu, lokalnych organizacji turystycznych i branży, biorących udział w imprezach targowych, dzięki czemu poziom profesjonalizmu jest wysoki. Specyfiką naszego regionu jest silna branża turystyczna. Mamy w Krakowie poważnych touroperatorów, doświadczonych i liczących się w międzynarodowym biznesie. Z reguły są oni członkami MOT, podobnie jak Krakowska Izba Turystyki, z którą współpracę bardzo sobie cenimy. Branża chętnie włącza się w nasze inicjatywy, a MOT wspiera wspólne działania. Obecnie pracujemy razem nad wystąpieniem podczas imprezy „ 2009 Future Stars” w Wielkiej Brytanii, organizowanej wspólnie z ośrodkiem POIT w Londynie, koordynujemy udział branży w różnych przedsięwzięciach promocyjnych, przygotowujemy wystąpienie podczas Dni Europejskich w Kijowie.

- Na ile sposób finansowanie działalności MOT odbiega od modelowych rozwiązań przyjętych w innych regionach?

- W odróżnieniu od większości województw, budżet małopolskiego ROT-u nie jest zasilany wprost składką województwa. W całej sumie wpływów ze składek - około 180 tysięcy złotych - składka członkowska Województwa Małopolskiego w wysokości 60 500 złotych jest raczej znikoma. O pieniądze na działalność musimy starać się występując w przetargach i konkursach grantowych. Realizujemy też wspólne projekty z Polską Organizacją Turystyczną, aplikujemy również o środki ministerialne i unijne.
Niektóre zadania realizowane są w ramach konkursów grantowych organizowanych przez Województwo Małopolskie. Coroczne edycje konkursu „Małopolska Gościnna” pozwalają na realizację konkretnych projektów. W 2008 roku z tych pieniędzy dofinansowano wydawnictwo „Przygoda z Małopolską” w nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy ( 3 tysiące w polskiej wersji językowej i 3 tysiące w angielskiej), skupiające się na ofercie turystyki aktywnej i edukacyjnej, spektakularne imprezy otwierające sezon letni i sezon zimowy w Małopolsce oraz projekt „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”. Całość dotacji z „Małopolski Gościnnej” osiągnęła kwotę 585 tysięcy złotych.
W roku bieżącym przygotowujemy do tego konkursu kilka projektów. W lutym Województwo Małopolskie przeprowadziło konkurs „Nasz region, nasza szansa” przeznaczony na dofinansowanie różnego rodzaju imprez promocyjnych. W wyniku jego rozstrzygnięcia otrzymaliśmy dofinansowanie do imprezy „Jarmark Zima w Małopolsce”, którą organizujemy w październiku podczas targów Ukraine w Kijowie. Jest to część naszej promocji turystyki aktywnej w centrach narciarskich, do której przywiązujemy duża wagę. Część budżetu generuje nasza działalność związana z celami statutowymi ( targi i imprezy promocyjne, produkcja programu TV, wydawnictwa, badania ruchu turystycznego). Duże wsparcie mamy również w branży, zwłaszcza przy organizacji wizyt studyjnych i innych akcjach medialnych.

- Warunkiem efektywnej promocji turystycznej jest nie tylko posiadanie potencjału turystycznego, ale i umiejętność nawiązania stosunków partnerskich między podmiotami działającymi w tej sferze. Jak układa się współpraca w regionie?

- Istotnie, dobra współpraca z partnerami w terenie to klucz do sukcesów promocyjnych. Ważne, by wszyscy zrozumieli, że tylko wspólna promocja na poziomie produktów i dużych przedsięwzięć jest zauważalna i daje oczekiwane rezultaty. By to uświadomić, sami organizujemy i włączamy się w organizację szkoleń, konferencji i spotkań ma terenie województwa. W 2008 roku objęliśmy patronatem projekt „Turystyka - Wspólna Sprawa”, obejmujący cykl szkoleń, m.in. wspomagających tworzenie produktu turystycznego.
Z drugiej strony nic tak nie aktywizuje, jak zdrowa konkurencja. Coroczne, prowadzone od 2003 roku plebiscyty „Wielkie Odkrywanie Małopolski” to wielka platforma na której spotykają się miasta, gminy, organizacje lokalne, instytucje i baza hotelowo-gastronomiczna. Plebiscyty, podczas których czytelnicy Gazety Krakowskiej za pomocą kuponów wybierają najlepsze miejsca, wydarzenia, obiekty noclegowe i restauracje, budzą niezmiennie wiele emocji. Współorganizatorzy plebiscytów: Gazeta Krakowska, Województwo Małopolskie, TVP oddział Kraków, Radio Kraków Małopolska, MOT i POT dbają o to, by akcja była odpowiednio nagłośniona i miała wysoką rangę. Odpowiednikiem akcji letniej „ Wielkiego Odkrywania Małopolski” jest jej zimowa wersja „ Plebiscyt na najlepszą stację narciarską”. Inny konkurs, w który MOT jest zaangażowany, to przyznawane corocznie „Odysy”, w którym Krakowska Izba Turystyki odznacza najlepszych wśród branży turystycznej. Udzielamy wielu patronatów, m.in. Krakowskiemu Salonowi Turystycznemu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit