XOXO

Światowy Kongres Turystyczny Polonii w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W Waszyngtonie, 7-8 kwietnia, odbywała się Wiosenna Konwencja Society of Polish-American Travel Agents. W wydarzeniu uczestniczył ambasador RP w USA prof. Piotr Wilczek oraz przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jan Korsak (fot), który odczytał listy od podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska i prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego.

Wśród obecnych byli także między innymi konsul Sabina Klimek oraz konsul honorowy Darek Barcikowski i dyrektorka Zagranicznego Ośrodka POT w Nowym Jorku Anna Cichońska. Konwencję otworzyła prezes organizacji Honorata Pierwoła. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były sprawy dotyczące ruchu granicznego w oparciu o dokument, jakim jest paszport, a przede wszystkim kwestie dotyczące ważności tego dokumentu dla wielu pokoleń Polaków mieszkających za granicą. Ambasador Wilczek swoje wystąpienie poświęcił między innymi postępem rozmów prowadzonych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dotyczącymi ruchu wizowego z krajów członkowskich, w tym także z Polski. Ruch bezwizowy dla obywateli USA, którzy planują podróż do Polski, wciąż obowiązuje. Jak zapewniał ambasador Wilczek, polski rząd wiele robi, i robić będzie jeszcze więcej, w celu wspierania projektów turystycznych i polonijnych. W trakcie Konwencji przedstawicielka ZOPOT Nowy Jork przedstawiła plan działań na rok bieżący oraz informację dotyczącą współpracy między nowojorskim ośrodkiem POT i Stowarzyszeniem SPATA.

Doniosła okazja

Potrzebę rozwoju relacji turystycznych podkreślał przewodniczący Rady POT Jan Korsak, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który przedstawił propozycję zorganizowania w Polsce Światowego Kongresu Turystycznego Polonii – jest ku temu doniosła okazja. W przyszłym roku Polska uroczyście obchodziła będzie 100. rocznicę odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Do oficjalnego państwowego programu obchodów obejmującego różne wydarzenia, uroczystości, konferencje włączą się aktywnie środowiska polonijne, rodacy mieszkający na stałe za granicą, pielęgnujący związki z ojczyzną, promujący ją między innymi na polu gospodarczym. Gospodarka turystyczna ma w niej znaczący udział. Fakt zbliżającej się 60 rocznicy utworzenia SPATA, jest właściwym argumentem, aby to zasłużone dla gospodarki turystycznej stowarzyszenie, wyszło z inicjatywą organizacji w przyszłym roku w Polsce, światowego, turystycznego kongresu Polonii, uzasadniał Jan Korsak. Nawiązując do jubileuszu SPATA wskazał istotną kwestię potrzeby podsumowania jej wieloletniego dorobku. Mógłby on być przedmiotem pracy naukowej podjętej przez polską uczelnię prowadzącą katedrę turystyki, kształcącą przyszłe kadry gospodarki turystycznej. Co więcej, poziom polskich szkół wyższych mógłby przy odpowiednich metodach rekrutacji, zachęcić młodych Amerykanów do podejmowania studiów na wybranych polskich uczelniach. Obiecującą dziedziną, którą należy promować jest turystyka medyczna, mówił Jan Korsak. W Polsce działają kliniki o wysokim standardzie z najwyższej klasy specjalistami. Badania i zabiegi wykonywane są o wiele taniej niż w USA. Amerykanie chętnie skorzystają z ofert, jeśli zostaną o nich we właściwy sposób informowani, podsumowywał argumenty Jan Korsak. O swoim wsparciu SPATY w promowaniu turystyki do Polski, w tym także turystyki medycznej, zapewniała konsul Sabina Klimek.

Więcej połączeń lotniczych

Wiele miejsca w trakcie konwencji poświęcono współpracy SPATA i polskiego narodowego przewoźnika lotniczego. W odczytanym przez Jana Korsaka liście wiceministra Dawida Laska odpowiedzialnego za turystykę, znalazło się sporo odniesień do znaczenia, jakie w pogłębianiu relacji amerykańskiej Polonii z ojczyzną, odgrywa narodowy przewoźnik. Uruchomienie nowych połączeń LOT z Los Angeles, Newarku, a także między innymi z Chicago do Krakowa, będzie temu służyło. Polonijni agenci turystyczni, którzy pośredniczą w sprzedaży biletów i promują usługi polskiej linii, są ważnym partnerem LOT, który liczy na dalszą pomoc z ich strony w zdobywaniu pasażerów, wyrażała nadzieję Agnieszka Kulikowska, menedżerka oddziału PLL LOT w Nowym Jorku.

Właściciele polonijnych biur podróży w USA, zrzeszeni w Society of Polish American Travel Agents organizują coroczne konwencje w różnych miastach na świecie, po raz pierwszy spotkali się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Ceremonialnym punktem programu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie.

SPATA działa od 1959 roku, między innymi stawia sobie za cel reprezentowanie interesów swoich członków na rynku usług turystycznych, promowanie turystyki wyjazdowej do Polski i innych krajów, głównie Europy Wschodniej. Jest cenionym partnerem światowych linii lotniczych, organizacji i przedsiębiorstw turystycznych.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit