Związek Miast Bałtyckich

Silny głos w sprawie Regionu Morza Bałtyckiego

Logo Związku Miast Bałtyckich - Union of the Baltic Cities (UBC)

Podczas Konferencji Generalnej w 2005 roku, na przewodniczącego Komisji Turystyki Związku Miast Bałtyckich wybrano delegata Koszalina. Od tamtej pory Sekretariat tej komisji znajduje się w Koszalinie, a komisja przyjęła za cele do realizacji: integrację społeczeństw Regionu Morza Baltyckiego poprzez lepsze wzajemne zrozumienie, wymianę informacji turystycznych i wspieranie ruchu turystycznego; wzrost koordynacji ruchu turystycznego w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie sieci współpracy między miastami członkowskimi, rozwój kontaktów personalnych i wykorzystanie Internetu; stały rozwój infrastruktury turystycznej poprzez inicjowanie i realizację projektów Unii Europejskiej; promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, w którym turystyka odgrywa znacząca rolę.

Komisja Turystyki realizuje swoje cele uczestnicząc w projektach unijnych, organizując konkursy, spotkania i konferencje, a także wydając katalog pt. „BSR - Perfect Tourist Zone”. W 2009 zaplanowano utworzenie internetowej wersji tego katalogu oraz opracowanie i wydanie mapy Regionu Morza Bałtyckiego promującej ten region oraz Zwiazek Miast Bałtyckich.

Polskie miasta czlonkowskie ZMB
Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit