Konferencja w Nałęczowie nt. „Kierunki rozwoju i znaczenie gospodarcze turystyki w Europie”

Oferta turystyczna Lubelskiego pod lupą zagranicznych ośrodków POT

Bariery i sprawdzone mechanizmy w dotarciu na rynki europejskie

Największą  barierą w dotarciu na rynki europejskie  jest, zdaniem wszystkich trzech pań, brak dobrej oferty przygotowanej w formie pakietu przez polskich touroperatorów. Ta  uwaga powtarza się zresztą w opiniach przedstawicieli innych ośrodków zagranicznych POT pod adresem wszystkich regionów w Polsce. Tu nie pomoże praca samych ośrodków, jeżeli nie będzie profesjonalnego podejścia od organizatorów turystyki w regionach. Ośrodki deklarują pomoc w konstruowaniu oferty, zachęcają do częstszych kontaktów  roboczych,  pytań i konsultacji.  Proszą o przesyłanie informacji o produktach i wydarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem.  Proponowane formy promocji na rynkach zagranicznych to standardowo targi turystyczne i warsztaty, ale oprócz nich można zaistnieć na różnych eventach,  jak pikniki czy festyny. Niemcy podkreślają skuteczność mniejszych targów, poza Berlinem – w Lipsku, Stuttgarcie i Hamburgu. Skandynawia jako przykład podaje organizowany przez ośrodek roadshow, Ukraina  wspomina bardzo udany Festiwal Kuchni Polskiej, w którym Lubelskie brało udział w maju bieżącego roku. Wszystkie specjalistki od promocji zagranicznej podkreślały rolę Internetu, prosząc o przesłanie informacji do portalu POT, ale również apelowały do lokalnych organizatorów o dbałość o własne strony internetowe , jako ważnego narzędzia wspomagającego promocję. Podkreśliły też wyjątkową skuteczność wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów, w które POT angażuje się bardzo aktywnie. Wystarczy więc niewielki wysiłek ze strony regionu, by za pomocą mediów wykreować modę na dane miejsce i jego produkty turystyczne.

- Najważniejsze to działać systemowo, docierać do odbiorców wieloma kanałami medialnymi, dbać o odpowiednia ofertę u touroperatorów, a jednocześnie być przygotowanym z zestawem konkretnych informacji  - uważa Olena Bondarenko. - Nasze działania muszą być skoordynowane z tym, co  robią  regiony i takiej kompleksowej współpracy życzylibyśmy zarówno  sobie, jak  i partnerom z regionów.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

P.S. Pojawienie się na Walnym LROT-u trzech ekspertek z ośrodków POT nie ma nic wspólnego z przybyciem trzech wróżek na chrzciny śpiącej królewny. Podobieństwo pilota służącego prezentacji w rękach każdej z Pań do magicznej różdżki było zupełnie przypadkowe, jak również życzenia i rady, udzielane lokalnym  twórcom turystyki, nie doprowadziły do  zapadnięcia zgromadzonych w stuletni sen.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit