Konferencja w Nałęczowie nt. „Kierunki rozwoju i znaczenie gospodarcze turystyki w Europie”

Oferta turystyczna Lubelskiego pod lupą zagranicznych ośrodków POT

Wizyta w Uzdrowisku Nałęczów. Od lewej Olena Bondarenko, specjalista PR z ośrodka POT w Kijowie, Ewa Duchowska, zastępca dyrektora POIT w Berlinie i Małgorzata Hudyma, dyrektor Ośrodka w Sztokholmie/ fot.: E. Tomczyk-Miczka

Lubelska Organizacja Turystyczna zaprosiła przedstawicieli zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej na konferencję towarzyszącą Walnemu Zebraniu. Spotkanie z ekspertami pomogło we wskazaniu odpowiednich do wybranego rynku metod promujących ofertę turystyczną regionu.

W konferencji w Nałęczowie poświęconej „Kierunkom rozwoju i znaczeniu gospodarczemu turystyki w Europie”, która odbyła się 23 października w Uzdrowisku Nałęczów, wzięły udział przedstawicielki ośrodków zagranicznych POT z Berlina, Sztokholmu i Kijowa. Dokonały one oceny możliwości włączenia do ofert miejscowych touroperatorów produktów turystycznych Lubelszczyzny po dostosowaniu ich charakteru do specyfiki i oczekiwań grup odbiorców i w wybranych  krajach.

- Jesteśmy otwarci na uwagi i analizy przedstawione przez zagraniczne ośrodki POT – mówił prezes Lubelskiej  Regionalnej Organizacji Turystycznej, Piotr Franaszek.  - Spotkanie poświęciliśmy  podsumowaniu realizacji Projektu „LUBELSKIE.EU Europejska sieć współpracy turystycznej”. Projekt dotyczy promocji Regionu Lubelskiego w krajach Unii Europejskiej i realizowany jest we współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną. W programie konferencji znalazła się więc część, w  której goście z zagranicznych POIT-ów mogli przedstawić opracowania dotyczące charakterystyki poszczególnych rynków europejskich oraz możliwości zainteresowania turystów i lokalnych touroperatorów ofertą przyjazdową do naszego regionu.

Potencjał turystyczny Lubelszczyzny

Pierwszą część konferencji poświęcono wynikom badań ruchu turystycznego oraz analizie potencjału turystycznego województwa lubelskiego. Wynika z niej, że region może postawić na turystykę kulturową w miastach uważanych za „Perły Renesansu” : Lublinie  i Zamościu oraz w trójkącie: Kazimierz Dolny -  Puławy - Nałęczów. Atrakcyjne dla turystów poszukujących kontaktów z przyrodą jest Powiśle oraz okolice Roztocza,  Lasy Janowskie, Jezioro Białe i rzeki, z Bugiem na czele.  Lubelskie dysponuje bazą 285 skategoryzowanych obiektów z 18 909 miejsc noclegowych ( dane z 2009 r.). W badaniach Uniwersytetu MCS spośród 209 gmin - 34 zostały ocenione jako bardzo atrakcyjne, a 51 atrakcyjne. 20 proc. województwa to obszary chronione (4 parki narodowe, 3 rezerwaty). Według danych Instytutu Turystyki, turyści zagraniczni przyjeżdżają głównie z Izraela (21,5 proc.), Ukrainy (10,9 proc.) i Niemiec (7,2 proc.). Do tych informacji odniosły się zaproszone przedstawicielki z POIT-ów, analizując słabe i mocne strony trafiającej do ośrodków oferty regionalnej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit