Perspektywy rozwoju turystyki medycznej

Zdrowie i uroda dla Pomorzan, Polaków, Europejczyków i wszystkich obywateli świata

1. Zdrowie i uroda dla

Pomorskie może stać się regionem, do którego po zdrowie będą przyjeżdżać obywatele z różnych państw, nie tylko z Unii Europejskiej. Potencjał naukowy, przemysłowy, konsorcja przygotowane są do dokonania wielkiego skoku technologicznego w przemyśle medycznym; zarówno w produkcji unikatowych leków, innych wyrobów medycznych, materiałów, jak też świadczenia usług leczniczych i rehabilitacyjnych na wysokim poziomie.

O rozwijaniu na tej bazie turystyki medycznej mówią nie tylko przedstawiciele przemysłu czasu wolnego, ale chyba częściej farmaceutycznego, a także jednostek naukowo-badawczych. Można było to zauważyć podczas wystąpień publicznych w ramach procesu wyboru inteligentnych specjalizacji (IS) Pomorza. Można było też zauważyć, że jeszcze chyba nigdy różne gałęzie gospodarki nie były tak bardzo zależne od systemu ułatwień, sposobów, metod sprowadzania cudzoziemców do Polski, stworzonych i wypracowanych przez turystykę. Od niej coraz bardziej zależy polski eksport towarów i usług.

Przemysł z nauką łączą swe siły

Generalnie, hasłem w zakresie przemysłu zwanego umownie medycznym, są choroby cywilizacyjne – leczenie osób mających te schorzenia. Z tym tematem związanych jest sześć propozycji inteligentnych specjalizacji (IS), przyjętych na konkurs ogłoszony 14 maja br. przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Oto owe IS: „Innowacyjne technologie w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych", partner wiodący: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA; „Badania naukowe, profilaktyka, terapia i edukacja w obszarze chorób cywilizacyjnych", partner wiodący: Fundacja Sport na Zdrowie; „Materiały wielofunkcjonalne, nanomateriały i innowacyjne technologie wytwarzania dla potrzeb medycyny i środowiska", partner wiodący: Politechnika Gdańska; „Projektowanie, badanie i wdrażanie innowacyjnych materiałów urządzeń i metod leczenia niewydolności układu krążenia - epidemii XXI wieku", partner wiodący: Centrum Techniki Okrętowej SA; „Nowoczesne, inteligentne obiekty i urządzenia badawcze oraz aparatura pomiarowa", partner wiodący: Centrum Techniki Okrętowej SA; „Mechanika precyzyjna – automatyka, przetwórstwo tworzyw sztucznych, instrumenty naukowo- badawcze oraz nanodokładne oprzyrządowanie technologiczne", partner wiodący: Zakład Produkcyjny „Alexander" Piotr Pundzis.

Jak widać, są w tym zbiorze zagadnienia pozornie mało związane z turystyką, także z medycyną. Wspólnie jednak, mogą one stanowić unikatową w skali świata ofertę, z zakresu turystyki medycznej, czyli dla cudzoziemców, którzy poszukują na świecie możliwości poprawienia swego zdrowia lub urody. Efekt dla przemysłu czasu wolnego może być bardzo dobry: przedłużenie - poza sezon letni - okresu wykorzystywania obiektów turystycznych.

Zasoby naturalne i potencjał medyczny

Dlaczego tak ważne jest zapobieganie i leczenie chorób cywilizacyjnych? Bo są one przyczyną 85 procent zgonów w Europie. 63 procent populacji osób w wielu 60+ cierpi jednocześnie na trzy lub więcej chorób, przez co ich zapotrzebowanie na usługi prozdrowotne jest do 6 razy większe niż pozostałej grupy ludzi.

Dlaczego Pomorze miałoby się specjalizować w leczeniu chorób cywilizacyjnych? - Bo tu jest unikatowa w skali Europy koncentracja firm z biotechnologii, farmacji, medycyny, ICT, które już ze sobą współpracują w zakresie B+R, inwestycji, innowacji, projektów UE, eksportu - uzasadniała Monika Lamparska-Przybysz, reprezentantka koncernu Polpharma SA.

- Mamy w Pomorskiem liczne uzdrowiska, które są do wykorzystania przez cały rok - mówili reprezentanci Fundacji Sport na Zdrowie: Karol Bober i Ewa Lewandowska, prezeska Fundacji. - Nasze źródła wód solankowych mogą służyć nie tylko do kąpieli, ale również jako surowiec do produkcji leków. Lokalne zasoby solankowe mogą służyć łagodzeniu objawów AZS – atopowego zapalenia skóry (cierpi na to 2,5 mln Polaków). Zaawansowane w realizacji są projekty dotyczące monitoringu chorób cywilizacyjnych i teleopieki. Przykładem może być monitoring astmy: AstmaMon. Alergię ma 14 milionów Polaków. Pomorskie ma dobre położenie, połączenia komunikacyjne, sprzyjające rozwojowi turystyki medycznej – mówili Karol Bober i Ewa Lewandowska.

Węzeł innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej proponuje, by Pomorskie postawiło na rozwój produkcji zaawansowanych biomateriałów oraz technologii wytwarzania produktów medycznych na nich opartych. W tym zakresie PG posiada oryginalne w skali światowej osiągnięcia, np. spiekane biostopy tytanu, nanowarstwy tlenkowe, powłoki hydroksyapatytowe na warstwach diamentowych, zawiesiny diamentowe. - Na Pomorzu powstała także nanobioceluloza – materiał na zastawki serca. Dzięki wynalazkom pojawiają się personalizowane implanty stomatologiczne o anatomicznej budowie; porowate implanty ortopedyczne o wysokiej bioaktywności; implanty z bakteriobójczymi nanomateriałami – mówił prof. Andrzej Zieliński z Politechniki Gdańskiej.

- Niezmiernie ważne dla życia ludzi jest projektowanie, badanie i wdrażanie innowacyjnych materiałów, urządzeń i metod leczenia niewydolności układu krążenia. Ta niewydolność uważana jest za epidemię XXI wieku – mówił prof. Leszek Wilczyński z Centrum Techniki Okrętowej (CTO).

Do tego, by medycyna pomorska mogła konkurować w świecie, potrzebne jest odpowiednie wyposażenie. Dlatego powinny powstawać nowoczesne, inteligentne obiekty i urządzenia badawcze oraz aparatura pomiarowa – wynika z propozycji, którą przedstawił Piotr Czabaj z Centrum Techniki Okrętowej. Tak samo przydatna jest mechanika precyzyjna.

Co to są inteligentne specjalizacje

„Pod hasłem: inteligentne specjalizacje Pomorza należy rozumieć dziedziny / obszary o dużym potencjale, istotne z punktu widzenia rozwoju województwa pomorskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju nowej lub istniejącej specjalizacji gospodarczej oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego w skali krajowej i międzynarodowej" – czytamy na stronie http://pomorskie.eu.

- Istotny jest sposób podejścia do inteligentnych specjalizacji. Musimy zacząć od rynku, a nie od nauki - mówił Marek Przeor, odpowiedzialny za wyznaczenie priorytetów rozwojowych w Unii Europejskiej, w tym koordynację procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami. - Trzeba brać pod uwagę to, w jaki sposób inteligentne specjalizacje zaspokoją potrzeby rynku, czy znajdą się chętni na produkty lub usługi tych pomorskich inteligentnych specjalizacji. Zwłaszcza za granicą, bo chodzi o to, by Pomorskie było konkurencyjne nie tylko w kraju, w związku z globalizacją gospodarki.

Wybór IS odbywa się trybie konkursowym. Oceny dokona specjalna komisja, składająca się ze specjalistów, przebywających za granica. Reprezentant tego gremium, Stefan Widomski, były wiceprezes Nokii, powiedział, że wszystkie propozycje są godne uwagi.

- Ostatecznego wyboru specjalizacji dokona zarząd województwa – mówi Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. - Nastąpi to prawdopodobnie w lutym przyszłego roku. IS mają nam zapewnić skok cywilizacyjny, stworzyć miejsca pracy, sprawić, by wzrósł eksport.

Rola turystyki

Bez wsparcia ze strony turystyki, plany uczynienia z medycyny pomorskiej inteligentnej specjalizacji gospodarczej mogą się nie udać. Krajowy, czy regionalny rynek klientów, pacjentów, może okazać się za mały, by przemysł profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych mógł szeroko się rozwinąć, wzmocnić i stać się konkurencyjnym nie tylko w skali Europy. Zagranicznych pacjentów może dostarczyć przemysł czasu wolnego dysponujący odpowiednimi narzędziami, obiektami, mający dobre rozeznanie w świecie.

Niezmiernie ważną rolę mogą tu odegrać Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej - funkcjonujące w różnych krajach i na wielu kontynentach zagraniczne placówki Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki ich działalności, polski, pomorski zasoby medyczne, zdrowotne, uzdrowiskowe mogą stać się popularne w świecie, a przede wszystkim dobrze znane – by obywatele innych państw wiedzieli, że do nas warto przyjechać – po zdrowie, po urodę, a przy okazji w celach kulturalnych, rekreacyjnych, wypoczynkowych. biznesowych.

Do rozwoju turystyki medycznej Pomorskie intensywnie się przygotowuje. Na zlecenie Gdańskiej Organizacji Turystycznej powstał specjalny raport pt. „Turystyka medyczna. Perspektywy rozwoju w woj. pomorskim".

Kazimierz Netka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit