Tour Salon/ Dzień Ekspercki POT

Zbudować silną markę, która zagwarantuje sukces

Wartość segmentu wellness i spa warta jest około 2 bln dolarów, wyliczał Arkadiusz Dawidowski, prezes Europejskiej Fundacji SPA w Polsce

Polska turystyka zdrowotna przeżywa w ostatnim dziesięcioleciu prawdziwy rozkwit – unowocześnia się baza materiałowa i oferta naszych uzdrowisk, powstało już kilkaset ośrodków i hoteli wyspecjalizowanych w świadczeniu usług spa, wellness, ponadto sporo cudzoziemców leczy się w polskich ośrodkach medycznych.

Taki potencjał, wciąż rozwijany, może wkrótce stanąć przed barierą popytu – zatem już dziś uzasadnione są działania, które zwiększą zainteresowanie produktami polskiej turystyki uzdrowiskowej, wellness, spa i turystyki medycznej zarówno na rynku krajowym, jak również pośród turystów zagranicznych.

Konsorcjum „Zdrowie i Uroda”

Mamy niewątpliwe atuty – przede wszystkim jest to wysoki poziom kwalifikacji zatrudnionego w tych ośrodkach personelu, jak również konkurencyjne wciąż ceny. Słabością dotąd była mało aktywna promocja wymienionych wyżej obszarów produktowych, rozproszenie takich działań, a też niejednokrotnie brak znajomości światowych trendów w tych dziedzinach. Próbą rozwiązania tych trudności była inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej zmierzająca do połączenia oddzielnych wysiłków wielu podmiotów w ramach jednego konsorcjum. Zawiązało się ono w końcu lutego br., przyjęło nazwę „Zdrowie i Uroda”, skupia już kilkadziesiąt podmiotów, a czteroosobowa rada programowa wespół z POT planują pierwsze projekty promocyjne oraz pracują nad programem strategicznym. Okolicznością sprzyjającą takim zamierzeniom było zorganizowanie po raz pierwszy w naszym kraju Europejskiego Kongresu Spa. Odbył się we wrześniu br. w Warszawie, uczestniczyli w nim dyrektorzy hoteli, szefowie ośrodków spa, eksperci, w tym czołówka światowych prelegentów, m.in. członków jury World Spa & Wellness Awards, uczestników Global Spa & Wellness Summit. Wybitni specjaliści z  Austrii, Francji, Japonii, Łotwy oraz Polski przedstawili globalne trendy rozwoju idei wellness i spa.

Wellness - spa, priorytetowe produkty na lata 2013-2014 w strategii marketingowej

Podczas niedawnych targów Tour Salon w Poznaniu ważnym wydarzeniem branżowym był Dzień Ekspercki  Polskiej Organizacji Turystycznej – warsztaty szkoleniowe poświęcone zarówno zagranicznym doświadczeniom w rozwoju rynku wellness i spa, kształtującym się na nim tendencjom, jak też polskim uwarunkowaniom w tych obszarach produktowych. Otwierająca warsztaty Justyna Jedlińska, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej podkreślała, że Polska, z konkurencyjnymi i markowymi produktami reprezentowanymi w konsorcjum „Zdrowie i Uroda” ma szansę stać się jednym z ważniejszych krajów oferujących tego rodzaju świadczenia. Jednak bez promocji, łączącej ofertę uzdrowiskową z wellness i Spa, szansa ta może nie być w pełni wykorzystana. - Chcemy stworzyć jednolitą koncepcję promowania turystyki uzdrowiskowej i segmentu wellness - spa, które są priorytetowymi produktami na lata 2013-2014 w strategii marketingowej - powiedziała dyrektor Jedlińska.

Przedstawione zostały różne działania już zrealizowane lub przygotowywane: powstały trzy prezentacje multimedialne, zaprezentowane uczestnikom warsztatów. Odnoszą się do trzech wyodrębnionych obszarów produktowych: Spa i Wellness w Polsce, Uzdrowiska Polskie, Turystyka Medyczna. Zwraca uwagę ich poglądowe ujęcie i to, że zawierają konkretne informacje oraz obszerną wiedzę o polskich ofertach. Są też w trakcie przygotowania wielojęzyczne materiały, które posłużą zagranicznym Ośrodkom POT do prezentacji tych produktów na wielu rynkach; powstaje również wydawnictwo prezentujące jednolicie specyfikę spa, wellness i turystyki medycznej w Polsce. Będzie ono wykorzystywane na targach, podczas spotkań z dziennikarzami i touroperatorami. POT i konsorcjum wypracowuje wspólną koncepcję stoiska na targach ITB 2014 w Berlinie, gdzie zostanie wydzielona przestrzeń targowa na stworzenie „Wyspy Spa” dla prezentowania tych produktów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit