„Świętokrzyska Victoria” dla Buska-Zdrój

To oni budują pozytywny wizerunek uzdrowiska i województwa

1-To-oni

Celem dorocznych nagród „Świętokrzyska Victoria" jest prezentacja pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych działających na terenie województwa, promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi przez osoby fizyczne i prawne.

To wszystko możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Informacja jakże zwięzła i treściwa potwierdza dobre intencje samorządu województwa, które ma bodaj jedne z najlepszych tradycji związanych z regionalizmem, turystyką i krajoznawstwem.

Toteż zawsze cieszą kolejne wyróżnienia, dotyczące zarówno zjawisk „wschodzących", jak i tych, wobec których ugruntowana latami pozycja może mylnie sugerować, że w tych przypadkach nie da się uczynić zbyt dużo nowego. Tę drugą grupę reprezentuje niewątpliwie Busko-Zdrój, uzdrowisko o pięknych tradycjach, trwale wpisane w rozwój lecznictwa, kultury i wszystkiego tego, co powoduje, że jesteśmy z naszej historii dumni. W 2013 roku Świętokrzyską Victorią w kategorii „Przedsiębiorczość" uhonorowano m.in. spółkę Uzdrowisko Busko-Zdrój SA. I znów w komunikacie przeczytamy, że jest to wyróżnienie „za wyznaczanie standardów w lecznictwie uzdrowiskowym". Trzeba tutaj szczególną uwagę zwrócić na słowo „wyznaczanie", gdyż w dzisiejszej dobie już samo „przestrzeganie" standardów nie może być pojmowane w kategorii innowacji i w żadnym przypadku nie przyczynia się do powstawania przewag konkurencyjnych. Jeśli inaczej myślą niektórzy, to popełniają błąd. W Busku myślą, ale też przede wszystkim robią dużo i to bardzo dobrego.

Samorząd wojewódzki nie tylko zauważył, ale jednocześnie docenił i przyczynił się do promocji tutejszych dobrych praktyk. Należą do nich rozbudowa i konserwacja obiektów uzdrowiska, co w niewątpliwym stopniu przyczyniło się do efektywności terapii. W trosce o ochronę środowiska przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków pokąpielowych, wprowadzono segregację odpadów, zainstalowano ekologiczne urządzenia grzewcze.

Uzdrowisko to nie tylko zabiegi, ale także kultura. Wydarzenia kulturalne, atrakcyjna przestrzeń publiczna niewątpliwie poprawiają nastroje, a więc i efekty leczenia. Dlatego też zarząd Uzdrowiska już tradycyjnie uczestniczy w kreowaniu wydarzeń kulturalnych, ważnych zarówno dla samych mieszkańców miasta, jak i gości uzdrowiska.

4 marca br., w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach wyróżnienia w szóstej edycji nagrody „Świętokrzyska Victoria" wręczali przewodniczący sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk i marszałek Adam Jarubas. Podkreślono, że Uzdrowisko Busko-Zdrój jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie. Tutaj wspaniale pielęgnuje się dziedzictwo przeszłości, ale jednocześnie stale stawia na nowoczesność i innowacyjność. Busko należy do grupy najlepiej rozpoznawalnych polskich uzdrowisk, także za granicą. Zdobywało i nadal zdobywa wiele nagród. Pewnie następne ma przed sobą.

Jak zapisano w relacji z uroczystości, Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój SA zauważył, że „Zrealizowano liczne inwestycje podnoszące poziom obsługi kuracjuszy. Przedsiębiorstwo uczestniczyło w życiu lokalnej społeczności poprzez organizowanie festiwali muzycznych i koncertów. Jednocześnie systematycznie polepszają się wyniki ekonomiczne".

Okolice Buska, kraina Ponidzia, jest bardzo atrakcyjna dla amatorów wycieczek pieszych, rowerowych, a także kajakowych. Goście Buska mają bardzo duży wybór atrakcji, co – obok wysokiej jakości usług uzdrowiskowych – stanowi dodatkowy argument wspierający decyzje o kolejnych powrotach w te strony.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit