Leczenie chorób stawów w Polskiej Grupie Uzdrowisk

1.-gimnastyka-400

Dr Dariusz Milko, specjalista fizjoterapii, kierownik Działu Kinezyterapii w Uzdrowisku Cieplice – Grupa PGU, członek konsorcjum „Zdrowie i Uroda".

Głównymi czynnikami ryzyka powstawania i rozwoju chorób zwyrodnienia stawów są wiek, płeć, czynniki genetyczne, nadwaga, urazy, niedobór ruchu, rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, zwłaszcza związanej z pracą statyczną, na przykład siedząca praca biurowa, praca przy taśmie produkcyjnej, wyczynowe uprawianie niektórych sportów - głównie halowych, połączonych z nagłą zmianą zwrotów oraz podskokami, tj.: koszykówka, piłka siatkowa, itp.

Stres i otyłość

Warto również pamiętać, że częstym czynnikiem inicjującym powstawanie tych schorzeń, a nie zawsze uwzględnianym, jest stres, a szczególnie ten długotrwały. Stres jest czynnikiem, który może spowodować zaburzenie równowagi naszego ciała. Można wówczas zaobserwować nadmierne reakcje w postaci wzrostu napięcia wybranych grup mięśni, co doprowadza do zaburzenia równowagi napięć mięśniowych. Nie należy również zapominać o najpoważniejszej chorobie cywilizacyjnej dzisiejszych czasów – otyłości, gdyż im większa masa ciała, tym większe siły działają, często przekraczając wytrzymałość naszych stawów (głównie stawów biodrowych i kolanowych).

Stąd choroby zwyrodnieniowe stawów są główną przyczyną uporczywego bólu, długotrwałej niezdolności do pracy i w efekcie pogorszenia jakości naszego życia. Schorzenia te, ze względu na częstość występowania, bogaty obraz kliniczny, stanowią duży problem natury - społecznej, zdrowotnej oraz ekonomicznej. Choroby zwyrodnieniowe stawów obejmują schorzenia występujące głównie w obrębie stawów biodrowych, kręgosłupa, kolan oraz obręczy barkowych. Choroby te najczęściej dotykają około 60 proc. mężczyzn i 70 proc. kobiet w wieku 65. lat, a w związku ze starzeniem się społeczeństwa, grupa ta będzie coraz liczniejsza. Ponadto, niepokojącym zjawiskiem jest występowanie objawów tych chorób w coraz młodszym wieku.

Zapobieganie chorobom stawów

Warunkiem skutecznego leczenia, oprócz rozpoznania stawianego pacjentowi przez lekarza w formie na przykład zmiany zwyrodnieniowej stawu kolanowego, biodrowego lub kręgosłupa, konieczne jest uzupełnienie diagnozy, ponieważ objawy mogą się znacznie różnić pomiędzy chorymi, mimo posiadania takiego samego rozpoznania. Badanie powinno uwzględniać zarówno stopień natężenia zmian zwyrodnieniowych, dokładną lokalizację występowania bólu, jak również okoliczności, które ten ból wywołują. Wynika to z uszkodzenia różnych struktur stawowych i okołostawowych, które ten ból mogą powodować.

Badanie funkcji chorego stawu wymaga często kompleksowej współpracy specjalistów z wielu dyscyplin medycznych, takich jak lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków i psychologów.

Warto zaznaczyć, że mięśnie to tkanka bardzo wymagająca, która wraz z przylegającą strukturą kostną podlega ciągłej przemianie. Dlatego też dbałość o mięśnie, ale i o stawy oraz kości jest właściwą drogą do zachowania długoletniej sprawności. Można zaryzykować stwierdzenie, że kluczem do długowieczności stawów i mięśni są ćwiczenia siłowe i rozciągające. Wraz ze wzrostem masy mięśniowej organizm musi wytwarzać także silniejsze przyczepy, łączące mięśnie z kośćmi. Również układ kostny udoskonala swą wewnętrzną strukturę, aby wytrzymać coraz większe naprężenia, dlatego osoby uprawiające ćwiczenia fizyczne rzadziej chorują na osteoporozę, czy zmiany zwyrodnieniowe.

Alternatywną rolę dla tradycyjnego leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów, spełniają dzisiaj wybrane uzdrowiska, w tym wszystkie ośrodki Polskiej Grupy Uzdrowisk. Tym samym, leczenie uzdrowiskowe odgrywa ważną rolę w zapobieganiu oraz łagodzeniu schorzeń choroby zwyrodnieniowej stawów, ponadto jest ważnym uzupełnieniem farmakoterapii i stanowi nieodzowny element kompleksowej terapii, ponieważ wykonywane zabiegi oparte są o naturalne surowce lecznicze, takie jak radon, borowina, czy solanka. Stąd na przykład dobroczynne działanie radonu, dostarczanego podczas kąpieli i inhalacji pobudza organizm do aktywowania elementów obronnych i stymulacji hormonalnej. Natomiast borowina odżywia i regeneruje zmęczone mięśnie i stawy dzięki swoim właściwościom przekrwiennym i przeciwzapalnym.

Skuteczność kuracji balneologicznej w leczeniu stawów

W ośrodkach Polskiej Grupy Uzdrowisk choroby zwyrodnieniowe stawów leczone są kompleksowo, wykorzystując zarówno wspomniane wyżej zabiegi naturalne, jak i metody fizyko- i kinezyterapeutyczne. Szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych zlecana jest po uprzednim zbadaniu przez lekarza. Przykładowo, przy zaniku mięśni i osłabieniu stawów, wysokie efekty przynoszą bicze szkockie, jak i zastosowanie krioterapii, która poprawia mobilność stawów i pomaga zmniejszyć ból. Zabiegi te są często traktowane, jako przygotowanie do kinezyterapii, czyli do ćwiczeń wykonywanych pod fachowym, doświadczonym okiem terapeutów - są to zarówno ćwiczenia indywidualne, skompilowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb każdego kuracjusza, jak i ćwiczenia grupowe, w tym zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu, na przykład nordic walking.

Dodatkowo, uzdrowiska, eliminując szkodliwe czynniki środowiska, są miejscami o korzystnym oddziaływaniu na osoby ze schorzeniami zawodowymi. W przypadkach leczenia choroby zwyrodnienia stawów, spowodowanych warunkami pracy, ważne jest to, że korzystając z leczenia uzdrowiskowego, odbywa się ono w warunkach bardziej komfortowych niż w typowej placówce leczniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że leczenie przebiega z daleka od problemów dnia codziennego. Istotny wpływ na podniesienie sprawności funkcjonowania narządu ruchu posiada oddziaływanie lecznicze, dopełniane poprzez psychoedukację, psychoterapię oraz edukację związaną z nabywaniem prawidłowych nawyków prozdrowotnego stylu życia. Całość dobroczynnego oddziaływania na narząd ruchu uzupełnia właściwa dieta, stosowana w połączeniu z uregulowaniem porządku dnia codziennego.

Tym samym pobyt w kurortach PGU, poprzez okresową zmianę klimatu i stylu życia, ogranicza niekorzystny wpływ czynników środowiska i pozwala na wyzwolenie naturalnych rezerw organizmu. Rehabilitacja w uzdrowiskach PGU ma szczególnie duże znaczenie w zaburzeniach czynności narządu ruchu, między innymi w chorobach zwyrodnieniowych. Taka forma leczenia może ograniczyć czas niezdolności do pracy i pozwolić na powrót do w pełni aktywnego życia zawodowego i społecznego. Leczenie uzdrowiskowe może utrwalić zadowalający stan zdrowia po ciężkich urazach lub w przebiegu chorób, w następstwie których mogły powstać trwałe zmiany w organizmie. Ponadto, w kurortach PGU, efekt leczniczy wzmocniony zostaje poprzez efekt relaksacyjny, gdyż podczas każdego pobytu, kuracjusze mogą w pełni korzystać z nowocześnie wyposażonych kompleksów basenowych, stref saun oraz fit centrów.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit