Gastronomia regionalna

Przez żołądek do serca mazowieckiego turysty

W ostatnich latach w całym kraju wraca do łask gastronomia regionalna.  Przy udziale władz samorządowych województwa propagowane są specjalności kuchni mazowieckiej, m.in. flaki, schab z sosem śliwkowym, rejbak kurpiowski, pasztet z Sobień-Jezior, kiełbasa nadbużańska, pasztet i kaszanka z Szydłowca, obrzędowe kurpiowskie figurki zwierząt z ciasta,  bułeczki sójki z wsi Glinianka w kołbielskim regionie etnograficznym (okolice Otwocka).

Przysmaki te dostępne bywają teraz nie tylko na okolicznościowych imprezach, ale także coraz częściej w restauracjach. Zagrożone do niedawna rzemiosła piekarnicze (chleb z Łysych), cukiernicze (pączki z Iłży), małe wędliniarnie (Karczew) i wiele innych zdobywają rynek dzięki kiermaszom, festynom i targom. Także turystów cieszy wieloletnie trwanie, wprawdzie nielicznych, ale ciekawych zakładów gastronomicznych kultywujących dobre tradycje, jak np. bar „Gocławski” w warszawskim osiedlu Gocławek. Liczne inicjatywy kulinarne ożywiające nie tylko warszawskie Stare Miasto i Trakt Królewski, ale także prawobrzeżną Starą Pragę, Saską Kępę, ulicę Chłodną i inne rejony miasta i Mazowsza. Wzbogaca się oferta gastronomii przydrożnej. Na promocję, nie tylko z okazji coraz bardziej popularnych jarmarków, zasługują lokalne słodycze, cukierki, wyroby cukiernicze pochodzące z małych firm, charakteryzujących się zupełnie innymi cechami, niż obecne w całym kraju takie same produkty powstające w dużych zakładach. Na szczególne uznanie zasługują lokale gastronomiczne promujące tradycje kulinarne regionu, np. na Kurpiach restauracja „Ostoja” w Ostrołęce, powiązana z działalnością z punktem informacji turystycznej. Dobrym przykładem jest wytwarzany w Sochaczewie mazurek Chopina – pojmowany jako „gościniec”, czyli pamiątka z podróży. Taką pamiątką stają się lokalne przetwory owocowe, atrakcyjnie opakowane, oferowane przez zakłady gastronomiczne do sprzedaży na wynos. Znaczną rolę promocyjną mogą w takich przypadkach odgrywać także etykiety produktów, komunikujące także o ich pochodzeniu i atrakcyjności turystycznej miejsca ich powstawania.

Niezbędna jest promocja lokali gastronomicznych, z uwzględnieniem ich położenia, specyfiki kuchni, a także z zaakcentowaniem np. szczególnej zdolności niektórych lokali do szybkiej obsługi także nie zapowiedzianych wcześniej grup wycieczkowych. Duże znaczenie promocyjne mają festyny zdrowej żywności, Dni Chleba, imprezy ekologiczne Dzień Ziemi, Piknik „Odkryj Mazowsze” organizowany przez ALMAMER Szkołę Wyższą  propagujące swojszczyznę regionu, także wyjątkowe tradycje kulinarne.

Konferencja: Tradycyjne produkty kulinarne, jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza

Produkty kulinarne są mocną stroną Mazowsza i mazowieckiej turystyki – stwierdzono  w trakcie        konferencji zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii ALMAMER Szkoły Wyższej wspólnie z Departamentem Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (20 marca 2012 r.). Licznych uczestników konferencji reprezentujących środowisko nauki i praktyki, a także studentów powitał prorektor ALMAMER Szkoły Wyższej, prof. dr inż. Tadeusz Jemioło. Obrady prowadził inicjator konferencji, a jednocześnie kierownik wspomnianej Katedry, dr Piotr Dominik, który dokonał wprowadzenia do dyskusji, podkreślając  z jednej strony zróżnicowanie potrzeb turystów, z drugiej strony ogromne szanse stojące przed mazowiecką gastronomią, coraz częściej nawiązującą do najlepszych tradycji kulinarnych.

Bogactwo walorów turystycznych regionu, wynikające z jego złożonej przeszłości przedstawił prof. dr Franciszek Midura, dostrzegając także istotne znaczenie wewnętrznego zróżnicowania Mazowsza. O historycznych uwarunkowaniach kuchni regionalnej Mazowsza, w tym licznych wpływach zewnętrznych mówiła dr Beata Wysokińska, przytaczając liczne przykłady. Agroturystyka w województwie mazowieckim  ma duże szanse, napotyka na liczne mentalne i biurokratyczne bariery rozwoju – podkreślił prof. dr hab. Władysław Sowa, charakteryzując uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Jakość – jako wyróżnik produktów tradycyjnych – to temat wystąpienia  dr. Joanny Chabiery, która zwróciła uwagę nie tylko konieczność, ale także potrzebę respektowania norm jakościowych, koncentrując się m.in. na roli certyfikacji żywności. Szkic do dziejów relacji gastronomia – turystyka na Mazowszu przedstawiony przez dr. Jana Pawła Piotrowskiego, to obraz przemian dokonujących się w turystyce i gastronomii, a także wynikających stąd dla obu dziedzin przestróg, szans i zagrożeń.

W drugiej części konferencji zaprezentowano przykłady lokalnych produktów kulinarnych i turystycznych Mazowsza. O Stowarzyszeniu Gospodarstw Eko- i Agroturystycznych działającym na terenach położonych pomiędzy Bugiem i Narwią mówiła prezes Barbara Polak.  Stowarzyszenie to grupuje 28 obiektów agro- i ekoturystycznych położonych pomiędzy Serockiem, a sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią znajduje się w ciągłym rozwoju.

Cenne informacje przekazali specjaliści z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Krzysztof Zaniewski i Anna Woszczyk. Wypowiedzi  dotyczyły Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jako elementu turystyki kulinarnej na Mazowszu  i rozwijającej się sieci gospodarstw agro- i ekoturystycznych w regionie. Wykładowcy zwrócili uwagę na działania  podejmowane przez samorząd regionu, których celem jest zachowanie tradycji, w tym tradycji kulinarnych i ich wykorzystanie przy kreowaniu produktu turystycznego.

Cennym uzupełnieniem konferencji były degustacje przygotowane m.in. przez członków wspomnianego Stowarzyszenia, w tym: gospodarstwo „Mazowieckie Wierzby”, gospodarstwo agro-edukacyjne we wsi Glina, należące do Zofii i Jerzego Kolanowskich, gospodarstwo ekoturystyczne Orliczówka w Błędnicy koło Małkini, gospodarstwo „U Kaflika” w Brańszczyku.

Konferencję zakończyła dyskusja, której celem było wskazanie na szanse, ale także zagrożenia mazowieckiej gastronomii i jej relacji z turystyką.

Pełne teksty referatów zostaną przedstawione w publikacji pokonferencyjnej.

Jan Paweł PiotrowskiDodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit