Turystyka - nowa siła napędowa gospodarki na obszarze między Elblągiem, Gdańskiem, Iławą i Ostródą

Obiekt westchnień żeglarzy z całej Europy

Kraina Kanału Elbląskiego - ekspozycja na Gdańskich Targach Turystycznych / fot.: Kazimierz Netka

 

 

 

 

 

 

Nie tylko dla turystów

Oto lista inwestycji wchodzących w skład programu: zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej; zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego; rewaloryzacja i kontynuacja rewitalizacji zamku krzyżackiego w Ostródzie; urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki; zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie - rzeki Iławki i jeziora Jeziorak; budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Iławie; budowa sceny i zadaszenia amfiteatru w Iławie; budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu Jezioraka; budowa ścieżek rowerowych w uzdrowisku Siemiany; odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem rowerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego; budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni w Buczyńcu; odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu; realizacja zadania: kultura menonicka na Żuławach - dawniej i dziś; stworzenie zintegrowanego systemu promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego; rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga; poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku; rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej; remont murów obronnych w Pasłęku; przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej; budowa obwodnicy północnej w Iławie; budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - Makowo; przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Marzewo - Sambród - Małdyty - droga Nr 7; przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie; przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o dł. 2,2, km, gm. Rychliki; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwice - Kąty wraz z przebudową mostu; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki - Rychliki wraz z przebudową i remontem czterech mostów; przebudowa drogi gminnej Miłomłyn - Winiec; przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) - Szymonówko; budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn.

Połączone siły

Na program rozwoju turystki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  przeznaczono 70 mln euro, w tym dofinansowanie z RPO WiM 2007-2013 wynosi 59,50 mln euro. Planowany termin realizacji programu to lata 2008-2013. Program ów jest komplementarny z projektem pt. „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Druzno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013, urzeczywistnianego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi 48,45 mln zł.

Zrealizowanie projektu przez RZGW ma poprawić funkcjonalność toru wodnego, pochylni oraz śluz. Ma być stworzona infrastruktura informacyjna: tablice z wiadomościami o obiektach, ze schematami dróg wodnych, postawienie bakenów oraz odnowienie Izby Historii Kanału.

Projekt warmińsko-mazurski jest też komplementarny z międzywojewódzkim unijnym przedsięwzięciem zwanym w skrócie „Pętla Żuławska”, a dotyczącym rozwoju turystki wodnej w delcie Wisły oraz na Zalewie Wiślanym, w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim. - Obejmuje kilkanaście zadań inwestycyjnych. Koszt ich realizacji szacowany jest na ponad 83 miliony złotych - mówi Zbigniew Ptak, główny realizator „Pętli Żuławskiej”, pełnomocnik ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, przewodniczący Rady Powiatu Nowy Dwór Gdański na Żuławach. - Unijne dofinansowanie w wysokości około 60 procent, przyznano z programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit