Niepełnosprawni w podróży

Ośrodek Wypoczynkowy „Akces” w Dźwirzynie był gospodarzem pilotażowego szkolenia pn. „Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych” organizowane przez Forum Turystyki Regionów.

    Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele branży turystycznej zainteresowani tworzeniem ofert produktowych dla osób niepełnosprawnych, przedstawiciele jednostek samorządowych, zajmujący się tworzeniem produktów turystycznych w regionach, osoby zajmujące się kształceniem w zakresie turystyki oraz osoby niepełnosprawne.

    Szkolenie poświęcono specyfice produktów turystycznych dla osób z różnymi rodzajami dysfunkcji. Analizie poddano różne czynniki wpływające na rozwoj turystyki osób niepełnosprawnych - konieczność odpowiedniego przystosowania bazy turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bazy noclegowej i żywieniowej; problem barier architektonicznych, które ograniczają możliwość przyjęcia osób z dysfunkcjami fizycznymi; odpowiednie przygotowanie personelu obsługującego niepełnosprawnych turystów. Podjęto tematy przykładowych form organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz przyszłości kreowania produktów turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

    Zajęcia praktyczne objęły prezentację udogodnień służących osobom niepełnosprawnym, uczących sposobu korzystania z nich, pokazujących zasady pomocy potrzebującym tego osobom, uczących jak należy oceniać dostepność obiektów dla osób z różnym stopniem dysfunkcji narządu ruchu. Jako przykłady posłużyły tu Ośrodek Wypoczynkowy „Ania”, Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy „Społem” oraz Hotel „Senator” w Dźwirzynie.

    Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia „na własnej skórze” co to znaczy poruszać się na wózku inwalidzkim. Postawienie się w     sytuacji osób niepełnosprawnych pomogło w lepszym zrozumieniu ich potrzeb i problemów. Całości towarzyszyły ciekawe spotkania integracyjne: na basenie czy przy tańcach …

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit