Konferencja „Wisła XXI wieku - szanse i zagrożenia 2010-2015”/ Warszawa, 29-30 listopada

Królowa polskich rzek narodowym produktem turystycznym

Rzeka, która łączy Polskę i Polaków

Celem dwudniowej konferencji, której pierwszy dzień zajęły wykłady, a drugi panele dyskusyjne w pięciu tematach: doświadczenia Francji, design, architektura wodna, marketing oraz ekologia i edukacja, było stworzenie konkretnych narzędzi do wykorzystania przy zmienianiu Wisły w rzekę, która łączy Polskę i Polaków oraz jest znaną narodową marką.

- Wisła wyznacza różnorakie cele: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Rozwój turystyki wokół Wisły powinien przebiegać w sposób zrównoważony - przedstawiła stanowisko resortu Katarzyna Sobierajska. - Powinna nastąpić dywersyfikacja działań, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Możliwa jest współpraca na szczeblu rządowym pomiędzy resortami, na szczeblu samorządowym - gdzie powstają strategie rozwoju turystycznego -  w powiatach i gminach. Strategie te uwzględniają walory przyrodnicze, społeczne, krajobrazowe. Dobrym przykładem jest  „Wiślana Trasa Rowerowa” przeprowadzona modelowo w województwie śląskim oraz w pomorskim, która obejmuje osiem regionów i generuje 1000 kilometrów  szlaku. Te działania realizowane w poszczególnych subregionach,  tworzą razem produkt turystyczny narodowy, zintegrowany pod hasłem „Wisła”.

Referenci podkreślali że pożądanym podejściem do tematu jest priorytet przemysłu czasu wolnego - rolnictwo, przemysł i transport muszą się dostosować do wykorzystania turystycznego rzeki i jej najbliższego sąsiedztwa. Konieczna jest współpraca międzyresortowa. Do kompleksowego podejmowania ważnych decyzji powinien zostać powołany zespół skupiający przedstawicieli ministerstw: Infrastruktury, Sportu i Turystyki oraz Środowiska. Pozwoli to na wspólne postrzeganie szansy regionów w zakresie turystyki poprzez  „kształtowanie przestrzeni turystycznej” oraz stworzenie produktu turystycznego o wysokiej konkurencyjności.

Prof. Witold Orłowski podkreślił, że mając Wisłę, nie umiemy wykorzystać jej potencjału. Trend ekologiczny oraz wzrost znaczenia przemysłu „czasu wolnego” determinuje rozwój terenów nadwiślańskich w oparciu o turystykę i rekreację, do których należy dostosować rolnictwo i przemysł tradycyjny. Dr Lucyna Nyka z Politechniki Gdańskiej, wpierana przez projektanta Janusza Kaniewskiego, reprezentowała stanowisko, że rozwój ten powinien następować poprzez zwrócenie miast ku wodzie za pomocą wyjątkowej architektury. Aby móc to zrealizować, trzeba jednak zapobiec powodziom, takim jak tegoroczna. Prof. Zygmunt Babiński podkreślał, iż regulacja nie musi być sprzeczna z ideą zachowania naturalnego charakteru rzeki.

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że markę Wisły trzeba budować w oparciu o jej unikatowy potencjał przyrodniczy i informować o nim poprzez tworzenie ścieżek przyrodniczych i krajobrazowych, tras rowerowych, pieszych i kajakowych.

Potrzeba informacji i edukacji

Wielokrotnie została również podkreślona potrzeba stworzenia jednego źródła informacji na temat Wisły – na temat przyrody, ekologii, turystyki, kultury i historii terenów nadwiślańskich. Źródła, które prezentowałoby syntetyczny obraz Wisły, pokazujący ją z różnych perspektyw, ale obiektywnie. Powinien być to wortal internetowy. Ten wniosek potwierdza słuszność działań Fundacji Marka Kamińskiego, która taki wortal właśnie tworzy. Strona www.szlakwisly.pl ma stanowić kompleksowe źródło informacji o Wiśle, ma być interaktywnym przewodnikiem po Wiśle, stale aktualizowanym i wzbogacanym o nowe użyteczne informacje zarówno dla laika, jak i eksperta.

Poza informacją mocno podkreślana podczas konferencji była potrzeba edukacji na temat Wisły. Uczestnicy warsztatu „Edukacja i ekologia” zaproponowali m.in. stworzenie narodowego programu „Rok Wisły” oraz włączenie tematyki wiślanej do programów szkolnych na wszystkich szczeblach edukacji.

To tylko niektóre z propozycji, które padły podczas konferencji „Wisła XXI wieku”. Pomysłów jest naprawdę dużo, podobnie jak osób zaangażowanych w działania na rzecz Wisły. Okazało się, że chcą oni współpracować, brakuje tylko koordynacji tej kooperacji. Jak podkreślił Marek Kamiński: - Wszyscy chcemy pracować na rzecz Wisły, brakuje nam tylko masterplanu oraz źródeł informacji na temat istniejących zasobów. Fundacja będzie dążyć do stworzenia koncepcji takiego planu, ale bez pomocy innych z pewnością nie będziemy mogli tego osiągnąć. Dlatego liczymy na współpracę.

Dyskusja na temat przyszłości „kraju nad Wisłą", możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnych społecznościach, spojrzenie na Wisłę jako produkt turystyczny zwieńczona została podpisaniem listu intencyjnego „O współpracy przy kampanii na rzecz Wisły”. List ten został przekazany instytucjom państwowym, które decydują o losie królowej polskich rzek.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit