Certyfikaty POT

22 kandydatów Lubelszczyzny

 

3. Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji

Szlak wykorzystuje wizerunek Wojciechowa jako stolicy kowalstwa polskiego, gdzie od 25 lat odbywają się ogólnopolskie imprezy kowalskie. Każdego roku bierze w nich udział ponad 60 kowali z Polski i krajów ościennych. Impreza odwiedzana jest przez niemal 15 tys. turystów. Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji obejmuje sześć „gwoździ programu”, pozwalających poznać kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania gotowej podkowy:

1.         gwóźdź programu - jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa. 2.        gwóźdź programu – zajęcia warsztatowe obejmujące wykonanie podkowy w Wieży Ariańskiej 3.     gwóźdź programu - zwiedzanie jednej z najsłynniejszych w Polsce kuźni z 1920 r. -  Kuźni Romana Czernieca  4.     gwóźdź programu - domowy obiad „U kowalowej”. Gospodarstwo organizuje również Zielone Szkoły, dla których przygotowano 40 wygodnych miejsc noclegowych w pokojach wyposażonych w kute meble wykonane przez gospodarza. 5.     gwóźdź programu – Miniskansen Wojciechowsko Zagroda (zwiedzanie Chaty Kowala z początku XX wieku i oryginalnej drewnianej kuźni z 1918 r., karmienie zwierząt oraz pokazy: młócenia cepami, mlenia zboża na żarnach,  kręcenia strzeszoków i gajdoków, prania na tarze, tkania na krosnach, przędzenia wełny, dojenia kozy. 6. gwóźdź programu – Młyn Hipolit (pokaz wytapiania i odlewania metali w piecu – dymarce).

Dodatkową atrakcją jest również zwiedzanie Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego, w którym znajduje się  wiele przedmiotów codziennego użytku wykonywanych przez kowala. Przy Muzeum działa Galeria Sztuki Ludowej, w której można kupić podkówkę „na szczęście”, certyfikat zdobycia szczytu Wieży Ariańskiej oraz wybić pamiątkową monetę.

Oferta skierowana jest głównie dla grup wycieczkowych dzieci i młodzieży. Wszystkie atrakcje na szlaku przyjmują turystów indywidualnych. W każdej z atrakcji zapewniona jest profesjonalna obsługa przewodnika bądź instruktora prowadzącego warsztaty. Miejscowi twórcy ludowi zaangażowani są w wykonywanie pamiątek, sprzedawanych w punktach z upominkami.

Podmiot zarządzający: Gminny Ośrodek Kultury Wojciechów

Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów

Tel. (081) 517 72 10

gok@agroturystyka.pl

4. Wojciechosko Zagroda

Miniskansen, który pozwala turyście przenieść się w czasie i poznać dawne życie, obyczaje i obrzędy, które odchodzą w zapomnienie. Kultywuje się tu tradycyjne rzemiosło (tkactwo, garncarstwo, kowalstwo). Właściciele posługują się gwarą wojciechowską oraz pielęgnują dziedzictwo kulinarne regionu (jako członkowie Szlaku Smaków Krainy Lessowych Wąwozów dbają, aby odwiedzający turyści nie zapomnieli smaku swojskiego chleba, rano odciśniętego sera czy świeżo ubitego masła).

W aktualnej ofercie Zagrody znajduje się zwiedzanie starej zagrody chłopskiej (w pełni wyposażonej w dawne sprzęty), Zagrody Kowala i drewnianej kuźni z 1918 r., warsztatu stolarskiego i Izby Garncarza. Dla grup zorganizowanych przewidziano pokazy młócenia cepami, mielenia zboża na żarnach, kręcenia strzeszoków i gajdoków, prania na tarze, tkania na krosnach, przędzenia wełny i dojenie kozy. Organizowane są także warsztaty garncarstwa i bibułkarstwa.

Oferta skierowana jest do grup szkolnych, turystów indywidualnych, wycieczek studyjnych, rodzin. Właściciele chcą również rozszerzyć ofertę o kolejne grupy docelowe - kuracjuszy z Nałęczowa oraz grupy biznesowe.

Właściciel produktu: Wojciechosko Zagroda Małgorzata Kowalczyk

Wojciechów Kolonia Piąta 114, 24-204 Wojciechów

Tel. 695 177 327

wojciechoskozagroda@interia.pl

5. Muzeum Nietypowych Rowerów

Pierwsze i jedyne tego typu muzeum w Polsce i Europie. Mieści się w Gołębiu, przy trasie z Warszawy do Kazimierza Dolnego. Główną jego atrakcją jest nauka jazdy na bardzo nietypowych rowerach, takich jak historyczny bicykl, rowery poziome, galopujące, cyrkowe, riksze i inne. Na turystów czekają dodatkowe atrakcje – zwiedzanie Muzeum Pijaństwa, ognisko, wędkowanie. Istnieje także możliwość wynajęcia furmanki oraz naprawy roweru. W Muzeum prowadzone są lekcje muzealne: „Naprawa i konserwacja roweru”, „Historia roweru”, „Rower ekologiczny - Pojazd przyszłości”, „Czy Światu zabraknie energii”.

Grupę docelową stanowią wycieczki szkolne, grupy rodzinne (korzystające z rowerów).

Właściciel produktu: Józef   Majewski

Ul. Puławska 1 Gołąb, 24-100 Puławy

Tel.: 601 814 527

muzeumrowerow@gmail.com

6. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

 Festiwal jest konfrontacją i połączeniem muzyki archaicznej z elektroniką, jazzem, współczesną muzyką klasyczną, sojuszem kanonu z dźwiękowym eksperymentem. Stanowi próbę odnalezienia wspólnego kodu dla muzycznej tradycji i awangardy. Siłą festiwalu są gwiazdy światowego formatu oraz projekty premierowe, przygotowane na zamówienie festiwalu. Koncerty (blisko 30 wydarzeń muzycznych) w ramach tegorocznej edycji festiwalu odbyły się w miejscach będących turystyczną wizytówką Lublina - na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, w wirydarzu klasztoru Dominikanów oraz w Filharmonii Lubelskiej. Festiwal jest pretekstem i magnesem przyciągającym zainteresowanych z całej Europy, którzy odwiedzają Lublin indywidualnie, przybywają tam na krótki pobyt (wybrany koncert), lub długoterminowo (całe 8 dni trwania festiwalu). Szacuje się, że we wszystkich koncertach festiwalu brało udział 15 tysięcy uczestników (wraz z artystami i ich gośćmi). Ze względu na swoją unikatową formułę, jak i rangę gwiazd muzyki to niezwykle atrakcyjny produkt dla turystów z całej Europy, zarówno Zachodniej jak  i Wschodniej.

Impreza jest kierowana do szerokiego grona melomanów z całego świata, zarówno do koneserów, jak i do przeciętnych odbiorców muzyki. Różnorodność  prezentowanych podczas festiwalu zespołów, a skupiona wokół idei przewodniej – łączenia muzycznej tradycji i awangardy, pozwalała zadowolić szeroki krąg odbiorców; projekty muzyczne skierowane były zarówno do dzieci, do miłośników muzyki eksperymentalnej jak i muzyki klasycznej.

Właściciel Produktu: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Ul. Krakowskie Przedmieście 39, 20-076 Lublin

Tel. 81 466 59 89, 81 466 59 90

rozdroża.lublin@gmail.com

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit