Konferencja POT-ROT w Krakowie

Współpraca w zakresie rozwoju i promocji polskiej turystyki

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy POT i MOT…Więcej »

Cztery punkty deklaracji POT i MOT

Pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i Małopolską Organizacją Turystyczną podpisany został list intencyjny, w którym strony zobowiązały się do „prowadzenia spójnej i skutecznej promocji potencjału turystycznego Polski w zakresie określonym „Marketingową Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015”. W dokumencie zawarto w czterech punktach deklarację współpracy merytorycznej oraz współpracy finansowej w zakresie poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej oferty turystycznej na rynkach zagranicznych i krajowym, w tym realizacji kampanii promocyjnych o charakterze wizerunkowym i promocyjnym; monitorowania rynków, a zwłaszcza badania efektywności działań na nich prowadzonych oraz rozszerzenia atrakcyjnego wizerunku produktów turystycznych Polski poprzez działania marketingowe; stworzenia sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej w Polsce dla poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów; transferu wiedzy pomiędzy podmiotami rynku turystycznego oraz okołoturystycznego na rzecz rozwoju produktów i destynacji turystycznych, w tym podnoszenia poziomu jakości i efektywności usług turystycznych”.

Kolejna konferencja planowana jest w drugiej połowie marca w Szczecinie.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit