Dzięki nim zyskują turyści i gospodarka rynkowa

Wawrzyny przyznane

Bożena Srebro (z lewej), dyrektorka Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Ewa Przydrożny, dyrektorka Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej z Wawrzynami Polskiej Turystyki i z  potwierdzającymi ich nadanie, okolicznościowymi dyplomami

W sobotę, 1 października, w dniu inauguracji roku akademickiego, wręczono honorowe statuetki  i dyplomy laureatom tegorocznej edycji Wawrzynów Polskiej Turystyki. Czas i miejsce wybrano nieprzypadkowo.

Nagrodzonych zaproszono do sal nowego gmachu uczelni Almamer przekazanego dopiero co akademikom przez ekipy budowlane.  Powagi i wzniosłych akcentów uroczystej atmosferze ceremonii wręczenia Wawrzynów dodawała obecność szacownego ciała senackiego uczelni, mnogiego grona oficjalnych gości i przejętej patosem chwili młodzieży, rozpoczynającej od złożenia studenckiego ślubowania edukację w murach tej znanej uczelni.

Statuetki i nominacje wręczyli nagrodzonym przewodnicząca kapituły wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska i jego magnificencja rektor, prof. Janusz Merski. Kapituła obradująca 6 września postanowiła przyznać Wawrzyny 17 nominowanym spośród 33 ubiegających się o ten tytuł samorządów, stowarzyszeń i firm.

Nagrodzone regionalne, i lokalna organizacja turystyczna

Eminentne gremium członków kapituły wydające werdykt w tegorocznej edycji konkursu, doceniło dokonania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w inicjowaniu promocji produktów turystycznych na cztery pory roku, w tym realizację wspólnego projektu promocji Trójmiasta. Statuetkę z ażurowym liściem wawrzynu odebrała z rąk przewodniczącej kapituły prezes PROT Marta Chełkowska.

Liść wawrzynu dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przekazała wiceminister Sobierajska prezesowi DOT Jarosławowi Charłampowiczowi. DOT zdobyła uznanie za wdrożenie Regionalnego Systemu Rekomendacji Podmiotów Turystycznych i Systemu Certyfikacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska, realizację projektu „EURO 2012-szansa turystyczna dolnośląskich subregionów” oraz rozbudowę serwisu internetowego www.dolnyslask.info.pl.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna oceniona została wysoko za wykorzystanie środków unijnych, samorządu wojewódzkiego i własnych do utworzenia w ramach systemu informacji turystycznej sieci infokiosków i tablic informacyjnych z kodami do odczytu w telefonach komórkowych. WOT reprezentowała na uroczystości dyrektor Ewa Przydrożny.

Wawrzyn Polskiej Turystyki wzbogacił nadzwyczaj bogate konto nagród i wyróżnień, jakie (podkreślmy – jak najbardziej zasłużenie) przyznawane są Sądeckiej Organizacji Turystycznej. Ostatni laur jest wyrazem  wysokich ocen, na jakie zasługuje SOT za opracowanie i wdrożenie jako jedyna w kraju zasad zarządzania jakością w organizacjach turystycznych, a także  za realizowany z powodzeniem projekt  produktów turystycznych  „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, „Małopolska wieś dla dzieci”, „Małopolska – miodowa kraina” oraz wytyczenie 800 km Karpackiego Szlaku Rowerowego. Wiceminister Katarzyna Sobierajska wręczyła nagrodę inicjatorce projektów, osobie, której praca pozwoliła na sprawną ich realizację, dyrektorce SOT Bożenie Srebro.

Zaszczytny laur wędruje do cenionego wydawcy

Wawrzyny Polskiej Turystyki przyznane zostały także samorządom miasta Kołobrzeg oraz Gminie Kudowa-Zdrój;  Muzeum Powstania Warszawskiego; Western Ranch w Karpaczu, a także biurom podróży Logos Travel, z Poznania; NOMADA Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Sp. z o.o. w Warszawie; Trade&Travel Company, Konsorcjum Polskich Biur Podróży w Łodzi; hotelom - Dom Chłopa w Warszawie i ARKA-MEGA S.A. w Kołobrzegu; Centralnemu Ośrodkowi Sportowo-Szkoleniowemu Zarządu Głównego TKKF w Sierakowie; Origami System Sp. z o.o.

Wawrzyn dla magazynu Rynek Podróży przyjęła Anna Olszewska, właścicielka Agencji Promocji Turystyki – Redakcji Rynek PodróżyZaszczytny Wawrzyn trafił również do wydawcy wpływowego magazynu Rynek Podróży redagowanego przez Jana Wysokińskiego, cenionego dziennikarza, nauczyciela i wykładowcę kształcącego przyszłe kadry turystyczne. Nagrodę przyjęła z rąk wiceminister sportu i turystyki Anna Olszewska, właścicielka Agencji Promocji Turystyki – Redakcji Rynek Podróży.

Pozytywnie kształtują społeczne i rynkowe relacje

Organizatorami konkursu Wawrzyn Polskiej Turystyki są Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa. Zgodnie z uzasadnieniem regulaminu  zdobywcami Wawrzynów są „te podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych”. Kapituła stara się „uhonorować tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki, zarówno w odniesieniu do turystów, jak też gospodarki rynkowej.” Laureaci Wawrzynu Polskiej Turystyki otrzymują godność Członka Polskiej Akademii Innowacji Turystyki.

W pracach kapituły obradującej pod przewodnictwem wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej udział biorą: bp Edward Janiak, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski, prezes Polskiego Klubu Biznesu, Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki, Kazimierz Kowalski, prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”, prof. dr Janusz Merski, rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, Andrzej Nierychło, redaktor, publicysta TV Biznes, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dr Witold Rybczyński, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Władysław Jerzy Wężyk, zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit