O połowę taniej w pierwszy weekend października

Najprawdopodobniej datą najbliższego weekendu, kiedy klienci zapłacą mniej za usługi turystyczne, będzie 6-8 października. Proponuje ją większość przedsiębiorców turystycznych, partnerów biorących udział w ogólnopolskiej akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”, realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.

Podobnie, jak pierwsza, pilotażowa akcja „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, tak druga jej edycja prowadzona przez POT, uzyskała w podsumowaniu podobnie wysokie noty. Spośród prawie 500 partnerów branżowych akcji promocyjnej, niemal 94 proc. wyraziło chęć udziału w kolejnej. W porównaniu do poprzedniej, nie zmieniły się proporcje dziedzin usług, w których specjalizują się przedsiębiorstwa turystyczne. Połowę promocyjnych ofert o obniżonych cenach przygotował sektor hotelarski. Jedna trzecia przypadła na muzea, skanseny i obiekty, które w programie mają zwiedzanie ekspozycji. Restauratorzy, którzy włączyli do menu dania w niższej cenie, stanowili grupę około 10 proc. ogółu partnerów.

Klienci z reguły pozytywnie przyjęli pomysł ogólnopolskiego weekendu promującego, poprzez obniżenie cen atrakcje turystyczne poza sezonem urlopowym, o czym świadczą między innymi dobre efekty marketingowe, na które zwracają uwagę przedstawiciele branży, którzy uczestniczyli w akcji. Ponad 60 proc. spośród nich oceniła natężenie ruchu w weekend objęty akcją, jako wyższy, aniżeli w inne weekendowe dni marca. Dobrze wypada ocena sprzedaży. Szacunkowa liczba klientów dokonująca zakupu usług turystycznych korzystając z obniżonej ceny, wynosi około 80 tysięcy. Osiągnięte wyniki skłaniają ponad 80 proc. partnerów weekendu za pół ceny do zadowolenia z udziału w niej.

Istotną wartością ogólnopolskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jest stopniowe przełamywanie stereotypowo rozumianego znaczenia konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami na rynku usług turystycznych. Występując wspólnie mogą zyskać wyraźnie więcej, aniżeli w indywidualnie rywalizując o klientów. Już ponad 60 proc. spośród tych, którzy udzielili odpowiedzi w badaniu ankietowym, widzi wymierną korzyść łączenia w ramach akcji, swojej oferty z ofertami innych usługodawców w celu tworzenia pakietów zawierających uzupełniające się produkty turystyczne. W jakim stopniu to przekonanie wyrażane w badaniu ankietowym, znajdzie wyraz w pragmatyce postępowania biznesowego, klienci przekonają się jesienią. Spośród trzech propozycji terminu kolejnej edycji dni niższych o połowę cen, najwięcej zwolenników wśród partnerów akcji, zyskał pierwszy weekend października.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit