Porozumienie o współpracy między POT i DZT

Jeśli na urlop to w Krainę Odry

- Dla strony polskiej rynek niemiecki jest najważniejszy nie tylko w kategorii potencjału turystyki przyjazdowej. Jesteśmy też partnerami, którzy wpierają się w działaniach na arenie międzynarodowej w ramach Europejskiej Komisji do spraw Turystyki. Współdziałamy też aktywnie współpracując z Komisją Europejską - mówiła minister Katarzyna Sobierajska.

 

 Efekty realizacji porozumienia o współpracy 

W marcu 2009 roku Niemiecka Centrala Turystyki i Polska Organizacja Turystyczna podpisały umowę kooperacyjną określającą zakres współpracy i promocji turystyki  w obu krajach. - Po półtorarocznym okresie realizacji ustaleń zawartych w umowie możemy pozytywnie ocenić pierwsze jej efekty – stwierdziła mister Katarzyna Sobierajska. – Obserwujemy z uwagą i nadzieją postępy  i  pogłębianie  współdziałania. Dla strony polskiej rynek niemiecki jest najważniejszy nie tylko w kategorii potencjału turystyki przyjazdowej, ale też szkoleń i wymiany doświadczeń. Jesteśmy też partnerami, którzy wpierają się w działaniach na arenie międzynarodowej w ramach Europejskiej Komisji do Spraw Turystyki. Współdziałamy też aktywnie współpracując z Komisją Europejską, która niedawno przygotowała komunikat określający ramy polityki turystycznej Unii Europejskiej. W tym ważnym dokumencie stwierdza się potrzebę tworzenia wspólnych produktów turystycznych, ale też szerzej - kreśli perspektywę promocji Europy, jako wspólnej destynacji na rynkach pozaeuropejskich. Współpraca obu narodowych organizacji wzmocniona zobowiązaniami ujętymi w podpisanym porozumieniu, notuje obecnie wymierne  osiągnięcia  w kreowaniu wspólnych przygranicznych produktów turystycznych. W niedalekiej przyszłości obejmie także szerszy obszar – wyraziła przekonanie minister Sobierajska.

Ulubiony cel podróży Polaków

 Dotychczasowe doświadczenia w realizacji dwustronnej umowy pomiędzy narodowymi organizacjami zasługują na dobrą ocenę także w opinii Petry Hedorfer, przewodniczącej Zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki. Szczególnie współpraca między regionami przygranicznymi obejmująca budowanie ich pozytywnego wizerunku i rozwój nowych projektów turystycznych. Przewodnicząca  DZT podkreśliła, iż w sektorze turystyki Polska jest obecnie dla Niemiec najważniejszym partnerem wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo kryzysu zachowała swoją pozycję. Petra Hedorfer podtrzymała prognozę wyrażoną przed dwoma laty, w roku 2008, w najpomyślniejszym jak dotąd pod względem przyjazdów Polaków do Niemiec. Eksperci DZT szacującą, że dzięki swojej szerokiej ofercie i atrakcyjnym cenom, niemieckie landy mają wystarczający potencjał, by utrzymać się na pozycji ulubionego celu podróży Polaków oraz zwiększyć liczbę noclegów w segmentach wyjazdów urlopowych i podróży służbowych do 1,6 mln miejsc noclegowych (nie wliczając kempingów). Spośród 16 niemieckich landów Polaków niezmiennie najbardziej przyciąga Bawaria, którą w 2009 roku odwiedziło (pozostając na nocleg) ponad 17 proc. polskich turystów. Na drugim miejscu plasuje się Nadrenia-Wesfalia z wynikiem o jeden procent gorszym, a na kolejnych Badenia-Wirtenbergia i Dolna Saksonia. W rankingu popularności miast niepodzielnie króluje Berlin mogąc pochwalić się liczbą 135 tys. noclegów gości z Polski, skromniej wypada Monachium - około 46 tys.  Trzecią i czwartą pozycję zajmują Frankfurt i Hamburg. Działania marketingowe DZT w 2010 r. odwołują się do motywu przewodniego zawartego w krótkim haśle „Creative Germany” promującym nowoczesne, kreatywne Niemcy. Głównym kanałem przekazu informacji jest strona internetowa www.creative-germany.travel mająca polską wersję językową.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit