Debata ekspertów

Czas określić strategię budowania marki Polski

Od prawej: senator Marek Rocki, wiceprezes POT Bartłomiej Walas, Maciej Górski z PAIiIZ, Michał Polański z PARP, członkini zarządu NBP Małgorzata Zaleska, poseł Adam Szejnfeld, prezes ARR Władysław Łukasik

Trwa dyskusja ekspertów poświęcona doskonaleniu skuteczności promocji Polski na świecie. Biorą w niej udział naukowcy i ludzie zajmujący się w codziennej praktyce stosowaniem technik marketingowych w reklamie marek, towarów, jak i budowaniu marki narodowej.

W Pałacu Staszica w Warszawie, znawcy tego problemu wymienili poglądy podczas panelu dyskusyjnego „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”. Poprzedził on uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze prace magisterskie o promocji Polski w konkursie „Teraz Polska Promocja”. Do eminentnego grona osób krzyżujących poglądy, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył zaprosił posła Adama Szejnfelda, senatora Marka Rockiego, członkinię zarządu NBP Małgorzatę Zaleską, wiceprezesa Wyborowa SA Andrzeja Szumowskiego, prezesa ARR Władysława Łukasika, dyrektora POHiD Andrzeja Falińskiego, Macieja Górskiego z PAIiIZ oraz Michała Polańskiego z PARP. Polską Organizację Turystyczną reprezentował wiceprezes Bartłomiej Walas. Debatę moderował przewodniczący koalicji Pro-Polska  Roman Rewald.

Wiele polskich instytucji wnosi istotny dorobek w działalność  promocyjną Polski.  Instytucje te, w mniejszym lub większym zakresie, operują klasycznymi narzędziami promocji. Są to działania misji zagranicznych, wystawy, udział w imprezach targowych, spotkania, międzynarodowe kampanie i pojedyncze akcje reklamowe firm handlowych. Każda z instytucji wykonuje część pracy, która jest w jakiś sposób doceniona. Ale te działania nie są skoordynowane, nie ma między nimi efektu synergii. Wysyłane są bardzo dobre pojedyncze sygnały w świat, natomiast nie budują one przejrzyście skomponowanego obrazu. Nad tym problemem od dłuższego czasu skupiają się specjaliści. Temu też zagadnieniu poświecili uwagę  zebrani w warszawskim Pałacu Staszica.

Prezes Bartłomiej Walas wskazał na istotny wkład, jaki wnosi do budżetu państwa sektor turystyki. Sprzedaż usług turystycznych należy do dziedziny eksportu zaliczanej do najbardziej dochodowych. Nie wszystkie gremia analizujące procesy ekonomiczne doceniają jeszcze istotę tego faktu. Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że gospodarka turystyczna należy do tych sektorów, których powodzenie i rozwój zależą w dużej mierze od pozytywnego wizerunku posiadanego przez kraj i wyrazistej marki narodowej. Wiedza na temat postrzegania Polski za granicą jest obszerna. Dostarczają jej liczne badania socjologiczne. W tym także i te zlecane przez Polską Organizację Turystyczną. Zdaniem wiceprezesa POT brak jest nadal konsekwencji we wdrażaniu do praktycznych działań wniosków zawartych w pracach badawczych. Przykładem są próby ujednolicenia wizualnej symboliki identyfikującej Polskę  w kontekście przyszłorocznego UEFA EURO 2012. Propozycje w tym zakresie spotkały się z pełną aprobatą. Nie poszły za nią jednak konkretne działania, które wzmocniłyby przekaz treści promocyjnych. Na osłabienie potencjału promocyjnego Polski wpływ też mają bariery wynikające z niedoskonałości uregulowań prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Uniemożliwiają one między innymi stosowanie form reklamy łączącej walory ogólnej promocji wizerunkowej produktu turystycznego z konkretnymi informacjami dotyczącymi oferty sprzedaży usług turystycznych.

Dyskusja prowadzona w warszawskim Pałacu Staszica potwierdza, że zachodzące w Polsce od początku lat 90. procesy zmian społecznych i gospodarczych wymagają wspólnych, przemyślanych działań instytucji publicznych, kół biznesowych i  środowisk naukowych, aby dostosować postrzeganie kraju do obecnej rzeczywistości. Polska i polskie firmy muszą inwestować w sposób skoordynowany w tworzenie marek, które pokażą światu właściwy format w ekonomii, sztuce, turystyce i sporcie.

Panel dyskusyjny „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką” był częścią cyklu konferencji i seminariów organizowanych przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach realizowanego programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, w tym także konkursu „Teraz Polska Promocja”.


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit