Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, prezesem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wicemarszałkiem województwa pomorskiego

Współpraca w turystyce odgrywa jedną z kluczowych ról

- Które z dotychczasowych dokonań umieściłby Pan na liście rankingowej najlepszych osiągnięć PROT?

- Mam nadzieję, że te największe sukcesy dopiero przed nami, jednak już dziś można powiedzieć o wielu dobrze zrealizowanych projektach. Niewątpliwie sukcesem nazwać można integrację działań w zakresie turystyki i promocji. PROT jest dziś kluczowym partnerem dla głównych ośrodków miejskich Pomorskiego, LOT-ów, stowarzyszeń i coraz widoczniej staje się partnerem branży turystycznej. Ta pozycja wynika z realizowanych działań, chociażby takich, jak wspólna zagraniczna promocja trzech miast aglomeracji trójmiejskiej Gdańska, Gdyni i Sopotu pod hasłem „three cities, one destination”, na rynkach z którymi województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne. Na potrzeby kampanii powstał również portal informacyjny www.shopandsee.eu, na którym turysta może zapoznać się z ofertą bazy noclegowej, gastronomicznej itp. To jeden z pierwszych przykładów, gdzie przy okazji promocji destynacji turystycznej, rzeczywiste korzyści odnosi również branża turystyczna.

Na pewno należy wymieć również zrealizowane projekty unijne, które dzięki znacznemu dofinansowaniu pozwoliły na realizację działań, na które dotychczas brakowało funduszy. Jednak o sukcesie można mówić nie w momencie otrzymania decyzji o dofinansowaniu, ale w momencie otrzymania pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Taki sukces motywuje do dalszego działania, dlatego pozyskane refundacje stanowić będą wkład własny dla kolejnych projektów.

- W najbliższej przyszłości PROT ukierunkowany jest na kontynuację budowy pozytywnego wizerunku województwa pomorskiego. Jakie wyzwania postawicie teraz przed sobą?

- Poza głównymi działaniami statutowymi, planujemy przygotowanie kampanii promocyjnych, które nastawione będą na rynek krajowy oraz na strategiczne rynki, jakimi są Skandynawia, Niemcy oraz Wielka Brytania. Działania marketingowe oparte będą na wyeksponowaniu oferty produktowej, która jest silnie rozbudowana i wykracza również poza letni sezon turystyczny. Bardzo istotnymi działaniami zależnymi od pozyskania dofinansowania będą: Zintegrowany System Informacji Turystycznej zakładający budowę nowoczesnego, regionalnego Systemu Informacji Turystycznej oraz Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit