Życie dla turystyki, krajoznawstwa i sportu : Mieczysław Orłowicz 1881-1959

Troszczył się dr Mieczysław Orłowicz o rozwój turystyki we wszystkich jej wymiarach: społecznym, kulturowym, zdrowotnym, ekonomicznym i ekologicznym. Potrafił ową troskę przekazywać innym, skupiać ich w pojmowaniu spraw wielkich, pięknych i trudnych.

Postać Mieczysława Orłowicza fascynowała wielu. Jednak tylko jedna osoba potrafiła nie tylko odnaleźć w Nim prawdę Wielkiego Polaka, krajoznawcy, turysty, ale i poświęcić kilkadziesiąt lat swego życia na przybliżanie biografii Mieczysława Orłowicza następnym pokoleniom. Autor niniejszej książki jest twórcą wielu publikacji poświęconych dr. Mieczysławowi Orłowiczowi. Pisanych zawsze ze znawstwem i uczuciem. Nie potrafił i zapewne nie chciał kryć tego, że zauroczyło go w Mieczysławie Orłowiczu tak wspaniale odnajdywanie wartości w ludziach i w przestrzeni.

Polskie Towarzystwo Tury styczno-Krajoznawcze, podobnie jak bliski nam Polski Komitet Olimpijski, są wdzięczni Tomaszowi Kowalikowi – wybitnemu dziennikarzowi, animatorowi wielu inicjatyw krajoznawczo-turystycznych za to wielkie opracowanie.

Książka Tomasza Kowalika, którą oddajemy Czytelnikom, jest w polskim piśmiennictwie pozycją niezwykłą. Przedstawia Człowieka uosabiającego postawy, które się ceni i za którymi zwyczajnie się tęskni. Jest to świetny zapis drogi życia będący przewodnikiem na drogę rozpoczynaną przez innych. Pozwala zrozumieć i dczuć wiele prawd o wierności Polsce, o sensie krajoznawczej wędrówki, o smakowaniu turystyki, o polskim krajobrazie, o ludziach i o tym, co może ich łączyć. Mądra książka o wielkim Człowieku.

Andrzej Gordon - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK
Lech Drożdżyński - Prezes Zarządu Głównego PTTK

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit