Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro

Unikatowa monografia naukowa, efekt pracy 35 autorów. Ukazuje dzieje regionu i jego mieszkańców, którzy w wyniku działań wojennych zmuszeni zostali do opuszczenia swej ojcowizny. Dzieło bogato ilustrowane, doskonale udokumentowane, pozwala zachować dla przyszłych pokoleń dawny wizerunek tych ziem.

Zachować od niepamięci – to przesłanie spopularyzowane przez pisarkę i reporterkę Hannę Krall stało się inspiracją do powstania monografii pt. Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Monografii o dawnym życiu ludzi, których zmuszono do opuszczenia swojej małej ojcowizny (120 wsi) i o historii ziem, które po kilkuset latach użytkowania najpierw zarosły olszyną, a później przez pół wieku poddawane były społeczno-gospodarczym eksperymentom ówczesnych władz. Ale jest to także spojrzenie przez pryzmat owej historii na stan aktualny i możliwości rozwoju regionu, którego walory przyrodnicze i kulturowe powinny być traktowane jak narodowe dziedzictwo, gdyż ich wartość jest bez wątpienia unikalna w wymiarze europejskim.

W pierwszym tomie monografii opisano wybrane materiały do badań regionu i poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego omawianego obszaru, a następnie procesy osadnicze i dzieje ludności od czasów prehistorycznych do 1947 roku oraz wybrane zagadnienia związane z kulturą materialną i gospodarką dawnych mieszkańców, składające się na problematykę tytułowego wczoraj Bojkowszczyzny Zachodniej. Drugi tom monografii poświęcono kolejno: śladom przedwojennych dziejów społeczno-gospodarczych zapisanym we współczesnym krajobrazie, powojennej działalności człowieka oraz ochronie zasobów przyrodniczo-kulturowych i kierunkom dalszego rozwoju historycznej Bojkowszczyzny Zachodniej. Podział na teraźniejszość i przyszłość jest jednak dosyć umowny, bowiem tytułowe dzisiaj obejmuje wydarzenia ostatnich 70 lat, zaś jutro swoimi korzeniami sięga wczoraj.

To pierwsza w historii tak obszerna i kompleksowa praca (ponad 1500 stron), wydana w języku polskim i poświęcona w całości temu historycznemu regionowi etnograficznemu. Całość dwutomowego opracowania, składającego się z 49 rozdziałów, to efekt 7 lat pracy 35 badaczy z 20 ośrodków naukowych i akademickich oraz instytucji zajmujących się środowiskiem geograficznym, kulturą i sztuką. Monografia, wydana w twardych okładkach, na półmatowej kredzie, jest bogato ilustrowana (zawiera ponad 700 fotografii, rysunków i map).

Bojkowszczyzna Zachodnia wczoraj, dziś i jutro. T. 1 i T. 2, red. Jacek Wolski, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2016

Monografię można zakupić bezpośrednio u wydawcy, czyli w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie (www.igipz.pan.pl/dystrybucja.html) oraz w niektórych księgarniach stacjonarnych i internetowych, m.in.:

- Księgarnia Podróżnika (Warszawa) - https://sp.com.pl/ksiegarnia
- Księgarnia Geograf (Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice) - http://ksiegarnia-geograf.pl/
- Wydawnictwo Rewasz (Piastów) - http://www.rewasz.com.pl
- Księgarnia Libra PL (Rzeszów) - https://www.libra.pl/
- Antykwariat Podkarpacki (Krosno, Jasło, Dąbrowa Tarnowska, Potok, Strzyżów, Tarnów) - http://www.antykwariatpodkarpacki.pl/
- Wydawnictwo Ruthenus (Krosno) - http://www.ruthenus.com.pl
- Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) - http://skansen.mblsanok.pl
- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Wołosań" (Cisna) - http://www.wolosan.pl/

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit