Rozmowa z Leszkiem Zegzdą, wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego

Małopolskie serce Karpat

- Czy, zdaniem Pana, „karpackość” może być marką regionu?

- Aby wzmocnić turystycznie Małopolskę, należy ten region tak właśnie przedstawiać - jako serce Karpat, miejsce o wspaniałej historii, gdzie przyroda i krajobraz oczarowują człowieka na każdym kroku. Posiadamy bogate materialne dziedzictwo kulturowe. Karpacka Małopolska jest regionem ludzi silnych, odpowiedzialnych, przywiązanych do tradycji, ale równocześnie otwartych i gościnnych. Żywa kultura tradycyjna i bogata duchowość mieszkańców sprawiają, że jest to region przyciągający i przyjazny dla ludzi twórczych, ciekawych świata. Możliwość obserwowania na stosunkowo niewielkim obszarze dawnej i współczesnej kultury różnych grup etnicznych i etnograficznych, ich sposobu życia, gospodarowania, architektury, stroju, gwary, wierzeń, obyczajów i twórczości artystycznej może być niezapomnianą przygodą.

- Jakie są główne cechy kultury karpackiej - co jest jej największą wartością, która wpisuje się w promocję tego, co nazywamy przemysłem czasu wolnego?

- Trzeba się wystrzegać stereotypowego, jednowymiarowego postrzegania tego regionu. To bardzo zubaża. Myśląc o Karpatach, choćby tylko tych polskich, należy pamiętać, że nie jest to wyłącznie kraina Górali Podhalańskich. Oprócz nich wyróżnia się jeszcze kilkanaście grup etnograficznych, mamy też mniejszości narodowe z ich kulturą: Łemków, Romów, a kiedyś ogromnie liczną społeczność żydowską. Karpaty nie są też tylko domeną kultury wiejskiej. Nie należy zapominać o ważnych, wywierających w swoim czasie duży wpływ na okoliczne tereny ośrodkach politycznych i dworskich, a także o kulturach miejskich, które są w Karpatach starsze i bogatsze, niż się powszechnie sądzi. I chociaż wiele ze wspomnianych wcześniej szlaków handlowych straciło współcześnie swoje gospodarcze znaczenie, warto promować je dzisiaj jako trasy turystycznych wędrówek przez najdziksze bodaj, fascynujące pięknem przyrody, bogactwem krajobrazu i hybrydycznością kultury tereny Europy Środkowej.

- Jakie działania podejmuje samorząd wojewódzki, by przyczynić się do rozwoju turystyki skierowanej na te wartości i jakie programy mogą być realizowane w celu wspólnej promocji Karpat, których Małopolska jest częścią?

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!