Małopolskie

Założenia dla rozwoju turystyki

Kreowanie marki regionu

Rola turystyki we współczesnym świecie i w kontekście coraz powszechniejszej globalizacji stale rośnie – jest czynnikiem rozwoju kultury, bodźcem do rozwoju gospodarczego oraz wzrostu świadomości społeczeństw. Jest doskonałą podstawą do aktywizacji społeczeństw lokalnych i rozwoju regionów. Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodów ludności wielu krajów i regionów o szczególnych walorach turystycznych. Dlatego jej starannie przemyślany rozwój jest tak ważny z punktu widzenia władz samorządowych, odpowiedzialnych za kreowanie polityki dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest wykorzystanie wszystkich walorów i zasobów, jakie posiada region, z uwzględnieniem tych czynników, które wynikają z uwarunkowań zewnętrznych.

Nie sposób nie docenić potencjału turystycznego Województwa Małopolskiego. Liczba obiektów zabytkowych, walory przyrodniczo-kulturowe oraz bogactwo tradycji stawiają Małopolskę w czołówce najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. Optymalne wykorzystanie tych walorów wiąże się jednak z prowadzeniem racjonalnej polityki - zarówno przez władze regionalne, jak i szczebla lokalnego - opartej na przesłankach obiektywnych oraz spójnej z ogólnymi założeniami strategii rozwoju kraju. Wykładnia tej polityki zawarta jest w dokumencie „Kierunki Rozwoju Turystyki Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013”, przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 listopada 2008 roku.

„Kierunki Rozwoju Turystyki Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013”

Dokument ten zakłada precyzyjne określenie celów strategicznych w rozwoju turystyki Małopolski oraz zdefiniowanie jasnej wizji regionu w perspektywie roku 2013 w kontekście rozwoju turystyki i przedstawienie sposobów na jej realizację. Został przygotowany w oparciu o dokumenty strategiczne Samorządu Województwa Małopolskiego, z uwzględnieniem sugestii przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję turystyki na terenie Województwa Małopolskiego.

W dokumencie zostały zdefiniowane główne, markowe produkty turystyczne Małopolski, wraz z ich dokładną charakterystyką i perspektywami rozwoju. Wśród nich znajdują się:

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit