I miejsce - Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej powstało w 2004 r. na mocy porozumień pomiędzy Powiatem Mrągowskim, Gminą Miasta Mrągowo i Gminą Mrągowo. Zlokalizowane jest w budynku Centrum Kultury i Turystyki (organizatora znanych mrągowskich festiwali), przy głównym placu im. J. Piłsudskiego (parking dla samochodów i autokarów), przy dworcu PKS i niedaleko dworca PKP oraz w pobliżu nowo wybudowanego amfiteatru. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych oraz miejsce dla pozostawiania rowerów.

    Położenie w centrum miasta zapewnia bardzo dobry kontakt z turystami odwiedzającymi Powiat Mrągowski. MCIT kieruje Lech Gołębicki, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki, a zatrudnione są w nim dwie informatorki – Ewa Zera oraz Beata Rówczyńska. W pracy posługują się językami angielskim, rosyjskim i niemieckim. W letnim sezonie turystycznym (maj – sierpień) obsada zwiększana jest przez stażystów, praktykantów lub wolontariuszy posiadających kwalifikacje z obsługi ruchu turystycznego. W tym czasie Centrum otwarte jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00, a w soboty-niedziele w godz. 10.00-16.00. Poza sezonem pracuje w dni robocze w godz. 8.00-16.00, a w weekendy jest nieczynne.

    Do głównych zadań MCIT należy obsługa ruchu turystycznego oraz promocja Ziemi Mrągowskiej – telefoniczne i bezpośrednie informacje nt. atrakcji turystycznych regionu czy bazy noclegowej, współpraca z podmiotami sektora turystycznego, organizatorami wypoczynku, centrami szkoleń (np. przewodników), promocja Powiatu Mrągowskiego nie tylko wśród turystów, ale również potencjalnych inwestorów czy ludzi odpowiedzialnych za organizowanie wypoczynku, konferencji i innego typu spotkań. W Centrum znajdują się materiały promocyjne, foldery, katalogi, ulotki reklamowe w różnych wersjach językowych. Prowadzona jest sprzedaż widokówek, map, albumów i przewodników oraz regionalnych pamiątek (np. Kłobuka i Bociana w locie).

    Pracownicy MCIT co roku biorą udział w różnych imprezach targowych, np. Targach Lato i TT Warsaw w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu, Na Styku Kultur w Łodzi oraz w innych przedsięwzięciach promujących powiat, np. workshopach czy konferencjach.

    Na co dzień MCIT współpracuje z wieloma instytucjami (lokalnymi, regionalnymi i krajowymi), przesyłając im dane dotyczące bazy turystycznej regionu. Dane te ukazują się później na witrynach internetowych lub w wydawnictwach. Pracownicy promują nie tylko bazę turystyczną, ale również podejmowane w powiecie przedsięwzięcia, działalność usługową, medyczną i inną, ważną dla rozwoju gospodarczego. Dzięki opracowywanym na miejscu serwisom informacyjnym, przybliżają internatom region – pokazując nie tylko jego aspekt turystyczny, ale również społeczny i gospodarczy.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit