Banner 275x550 2

Śląskie

Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”

Maszyna wyciągowa szybu „Kościuszko”…Więcej »

Jedna z pierwszych kopalń węgla kamiennego powstałych na Górnym Śląsku jeszcze w czasach pruskich (wówczas pod nazwą „Hoym”), a zarazem najstarsza na Ziemi Rybnickiej. Prowadziła ona nieprzerwane wydobycie węgla w latach 1792-1967.

Zawiązanie się w październiku 1999 r. Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” stało się początkiem nowego rozdziału w dziejach tej kopalni. Zyskała ona miano i status obiektu zabytkowego.

Od tego momentu zaczęły się działania zmierzające do turystycznego udostępnienia kopalni. Pierwsza grupa, zwiedzająca zarówno powierzchnię jak i podziemne wyrobiska na poziomach 400 i 600, pojawiła się jeszcze przed końcem 1999 roku. W pierwszym roku działalności kopalnię odwiedziło ponad 400 osób. W kolejnych latach liczba zainteresowanych stale rosła. Obecnie dostępna jest tylko powierzchnia, natomiast czynione są starania o ponowne umożliwienie zjazdu do podziemi.
Najcenniejszymi zabytkami znajdującymi się w kopalni są dwie maszyny wyciągowe szybów „Głowacki” (z 1900 r.) i „Kościuszko” (z 1920 r.), posiadające napęd parowy.

Oprócz obiektów niezbędnych do funkcjonowania kopalni, w budynku administracyjnym działa wystawa górnictwa, prezentująca eksponaty związane z historią i kulturą górniczą. Na turystów czekają także dwie cykliczne imprezy plenerowe: „Święto Pary”, organizowane we współpracy ze Skansenem Kolei Wąskotorowej w Rudach i „Spotkania Gwarków”, organizowane z okazji „Barbórki”.

Wśród zwiedzających przeważają grupy zorganizowane – młodzież szkół Ziemi Rybnickiej, turyści indywidualni oraz obcokrajowcy. W ramach promocji produktu wydano kolorowe foldery, widokówki, a na skrzyżowaniach dróg dojazdowych do kopalni ustawiono kierunkowskazy ułatwiające orientację.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit