Dolnośląskie

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Święto Papieru w Muzeum Papiernictwa

Muzeum Papiernictwa jest również jedyną w Polsce instytucją gromadzącą, konserwującą i eksponującą w profesjonalny sposób muzealia związane z dziejami papiernictwa. W ciągu 40 lat działalności zgromadzono wiele bezcennych kolekcji, m.in. zbiór papierów z filigranami z polskich czerpalni od XV wieku czy największy w Polsce księgozbiór w zakresie historii papiernictwa. Potencjał ten jest wykorzystywany w celu tworzenia centrum informacji naukowej.

Do elementów produktu turystycznego Muzeum należy również Święto Papieru – organizowana od 2001 r. impreza o charakterze edukacyjno-promocyjnym; lekcje muzealne z rękodzieła papierniczego (jedna z największych atrakcji turystycznych na Ziemi Kłodzkiej i w regionie); lekcje grafiki na papierze; lekcje tematyczne.

Wszystkie działania Muzeum ukierunkowane są na zachowanie dziedzictwa historycznego Dolnego Śląska, m.in. poprzez stworzenie wzorcowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu turystycznego i - co ważne - z partnerami z branży turystycznej i okołoturystycznej. Ten model zarządzania pozwala na rozwój placówki ze środków pozyskiwanych z rynku turystycznego, a nie tylko dotacji państwowych czy samorządowych.

Właściciel:

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój
Tel./fax: 0-74/ 866-92-48, 0-74/ 866-90-20
www.muzpap.pl biuro@muzpap.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit