1-To-ja-150

To oni budują pozytywny wizerunek uzdrowiska i województwa

Celem dorocznych nagród „Świętokrzyska Victoria" jest prezentacja pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych działających na terenie województwa, promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi przez osoby fizyczne i prawne.

1.-Wizja400

Wizja: Amerykanin musi poddać się operacji. Wsiada w samolot i leci do… Polski

Szpitale w Pomorskiem są wykorzystywane w zaledwie około dwóch trzecich możliwości. Mogą więc zarabiać. Najlepiej na eksporcie swych usług. Korzyści może być z tego wiele. Po pierwsze - powstaną nowe miejsca zatrudnienia, albo powstrzymane zostaną redukcje etatów. Po drugie - nowy impuls do działań otrzyma turystyka. Po trzecie - zarobią różne podmioty gospodarcze. Turysta medyczny zostawia bowiem o wiele więcej pieniędzy w miejscu swego pobytu, niż przeciętny urlopowicz.

Budowa marki, integracja środowiska i wspólna promocja

Aktualności Turystyczne: - Jest Pan burmistrzem Muszyny, wcześniej Krynicy-Zdroju, wiceburmistrzem Szczawnicy, dyrektorem generalnym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To cenne doświadczenie w pracy członka Rady Programowej konsorcjum „Zdrowie i Uroda".

1.-gimnastyka-400

Leczenie chorób stawów w Polskiej Grupie Uzdrowisk

Dr Dariusz Milko, specjalista fizjoterapii, kierownik Działu Kinezyterapii w Uzdrowisku Cieplice – Grupa PGU, członek konsorcjum „Zdrowie i Uroda".

1.-Zdrowie-i-uroda-dla150

Zdrowie i uroda dla Pomorzan, Polaków, Europejczyków i wszystkich obywateli świata

Pomorskie może stać się regionem, do którego po zdrowie będą przyjeżdżać obywatele z różnych państw, nie tylko z Unii Europejskiej. Potencjał naukowy, przemysłowy, konsorcja przygotowane są do dokonania wielkiego skoku technologicznego w przemyśle medycznym; zarówno w produkcji unikatowych leków, innych wyrobów medycznych, materiałów, jak też świadczenia usług leczniczych i rehabilitacyjnych na wysokim poziomie.