Ujawniają się różnice, łączą nas jednak wspólne korzyści

ZDROWIE I URODA

Christophe Mańkowski

Christophe Mańkowski, prezes Zarządu Grupy Thermaleo, do której należy Uzdrowisko Szczawnica S.A.; członek Rady Programowej konsorcjum „Zdrowie i Uroda”

- Inicjatywa powołania konsorcjum „Zdrowie i Uroda” zasługuje ze wszech miar na poparcie. Ważne są jednak konkrety. Jeśli przejdziemy od deklaracji do przedsięwzięć, to wierzę, że najbliższe dwa lata, 2013 i 2014, będą należały do dwóch polskich sektorów. Do sektora uzdrowisk oraz Wellness & Spa. Zwracam uwagę na ten podział. Są to dziedziny pokrewne, ale jednak nie tożsame. W obu Polska ma dobrą pozycję. Wykorzystując narzędzia marketingowe Polskiej Organizacji Turystycznej można na międzynarodowym rynku wiele zdziałać. W promocji nie powinniśmy ograniczać się do oferty specjalistycznych zabiegów leczniczych i profesjonalnych usług pielęgnacyjnych. Należy tę materię potraktować daleko szerzej. W sposób przemyślany, spójny, wspólnymi siłami promować miejscowości turystyczne, walory klimatu, tradycje uzdrowiskowe, ale też rozwój miast, wysoki standard infrastruktury, propozycje kulturalne i rozrywkowe typowe dla kurortów tego typu. Podczas pierwszego spotkania kandydatów na członków konsorcjum wypowiedziano wiele konstruktywnych opinii. Ale też ujawniła się wielorakość punktów widzenia. Osobiście postrzegam tę problematykę poprzez perspektywę Uzdrowiska Szczawnica. Jego potrzeb inwestycyjnych, pozycjonowania na rynku polskim i za granicą. Ujawniają się różnice. Każdy region, hotel, obiekt ma odmienne podejście. Generalnie łączy nas jednak jedno wspólne dążenie. Korzyści, jakie możemy osiągnąć poprzez wspólną promocję branży. Oczywiście cenną wartością będzie też możliwość dzielenia się doświadczeniami, wymiany poglądów, podejmowania dyskusji. Dialog jest budujący, służy przyszłości. Pod szyldem konsorcjum, krok po kroku, osiągać powinniśmy kolejne cele. W Polsce spotykam fantastycznych ludzi z dobrymi pomysłami, zaangażowanych w pracy. Kraj ma mnóstwo walorów turystycznych, wiele w nim piękna, atrakcji. Cóż z tego, gdy niewielki fragment tego wizerunku znany jest mieszkańcom innych krajów. Podziwianie własnego odbicia w lustrze niewiele daje. Podobnie nikłe będą efekty dotarcia z tą informacją w pojedynkę. Inicjatywa POT godna jest docenienia. Warto, abyśmy ją podjęli, nie zaprzepaścili szansy współpracy, jaką daje nam udział w powołanym do życia konsorcjum „Zdrowie i Uroda”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit