Konsorcjum „Zdrowie i Uroda”

Synonim wysokiego standardu, jakości obsługi, wiarygodności ofert

ZDROWIE I URODA

Spotkanie założycielskie konsorcjum „Zdrowie i Uroda” w warszawskim hotelu Sobieski

Czteroosobowa  Rada Programowa  pokieruje pracami konsorcjum „Zdrowie i Uroda” powołanego z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej. Konsorcjum jest dobrowolnym, nieformalnym zrzeszeniem stawiającym sobie wspólny cel, którym jest opracowanie i realizacja strategii promocji i tworzenia warunków lepszej sprzedaży produktów polskiej turystyki uzdrowiskowej oraz Wellness & Spa w kraju i zagranicą.

W skład Rady Programowej weszły osoby o znanych nazwiskach, cenione, o ugruntowanej pozycji w branży turystycznej. Wiele je różni. Odmienność pokoleniowa, staż pracy, a co za tym idzie zgromadzony zasób doświadczeń. Jeszcze więcej łączy. Autorytet poparty widomymi dokonaniami, skuteczność w biznesie, pragmatyzm i cecha, która nastraja optymizmem przy prognozowaniu przyszłości konsorcjum „Zdrowie i Uroda”. Wiara, że partnerska współpraca, konsolidacja i budowa zaufania dla norm biznesowych przynoszą przedsiębiorcom więcej korzyści niż bezładna gra konkurencyjna zgodnie z regułą, że w dążeniu do uzyskania przewagi żadne reguły nie obowiązują.

Rada Programowa, i członkowie - założyciele

Obecni 21 lutego na założycielskim spotkaniu konsorcjum „Zdrowie i Uroda” w warszawskim hotelu Sobieski, obowiązki członków Rady Programowej powierzyli Janowi Golbie, prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych; Małgorzacie Chechlińskiej, prezesowi zarządu Grupy Trip; Christophe’owi Mańkowskiemu, prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Szczawnica i Adamowi Hokowi, prezesowi Zarządu Kołobrzeg Polskie Centrum Spa, dyrektorowi generalnemu Provita Hotel Zdrojowy. Przedsiębiorstwami, które jako pierwsze złożyły deklarację stowarzyszeniową, tworząc tym samym grupę członków - założycieli konsorcjum „Zdrowie i Uroda” są  Grupa TRIP, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica S.A, Holiday Travel Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolina Charlotte Resort & SPA, Kinga Hotel Wellness, Pensjonat Afrodyta SPA, CS INVESTMENT Sp. z o.o. Medical SPA & Wellness, Hotel Arłamów S.A., Manor House, Uzdrowisko Busko-Zdrój, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA, Medihouse Sp. z o.o., Demuth Alfa Sp. z o.o. Liczba członków zapewne będzie rosła. Według zapewnień kolejnych zainteresowanych, z decyzją o przystąpieniu do konsorcjum wstrzymują się do chwili, gdy dopracowana zostanie ostateczna wersja ustaleń regulaminowych, nastąpi sformułowanie głównych punktów harmonogramu planowanych zamierzeń i propozycji podziału zadań.

Otwarta, ogólnopolska formuła

Tworzenie konsorcjów jest znamieniem czasu. Niezobowiązująco integruje zarządzających tożsamymi produktami. Pozwala im na uzyskanie efektu synergicznego - w tych obszarach i rodzajach działalności, w których wszyscy uznają współdziałanie za uzasadnione, przynoszące więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie. Inwestycje przekształcające uzdrowiska w całoroczne centra ruchu turystycznego zmieniają rynek usług, lecz w stopniu, który nie zadowala. Nie wystarcza poszerzanie oferty poprzez wprowadzenie usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej, odnowy biologicznej i kosmetyki estetycznej, konkurowanie o klientów z ośrodkami Wellness i Spa. Trendy gospodarcze skłaniają do podejmowania współpracy. Rozszerzania jej daleko poza granice administracyjne uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych. Konsorcjum „Zdrowie i Uroda” zaproponowane przez Polską Organizacje Turystyczną posiada otwartą, ogólnopolską formułę członkowską, zaprasza do udziału wszystkich przedsiębiorców, instytucje, organizacje i stowarzyszenia, które widzą korzyści we współpracy w obrębie tego sektora gospodarki turystycznej. Motywacja uczestnictwa nie budzi wątpliwości. Jest klarowna. Merkantylna. Jak jednak podkreśla wiceprezes POT Bartłomiej Walas, inicjator utworzenia konsorcjum „Zdrowie i Uroda”, członkowie nie powinni zawężać się w dążeniach jedynie do zdobywania nowych klientów, zwiększania sprzedaży. Chodzi o coś więcej, o ideę, narodową markę wyróżniającą produkt polskich uzdrowisk w połączeniu z ofertą obiektów Wellness & Spa na międzynarodowym rynku usług turystycznych. Istotą przedsięwzięcia, jego meritum będzie stworzenie rozpoznawalnego wizerunku, swego rodzaju vise polonaise, stanowiącego wartość uzasadniającą decyzję wyboru polskiej oferty przez klientów spośród długiej listy uzdrowisk i ośrodków Spa, i tych europejskich, po sąsiedzku, w Czechach, Niemczech czy we Francji, i tych nieco odleglejszych, na przykład w Tunezji. Niełatwa praca od podstaw. Podczas roboczego spotkania w hotelu Sobieski ujawniły się podstawowe różnice interpretacyjne. Do utarcia poglądów, zbliżenia stanowisk, porozumienia - droga daleka.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit