Polskie uzdrowiska

ZDROWIE I URODA

Uzdrowiska-Polskie

"Uzdrowiska Polskie - Wyzwania i Szanse", pod takim hasłem 28-30 września w Inowrocławiu (Teatr Miejski) zorganizowany zostanie Kongres Uzdrowisk Polskich, czyli ogólnopolskie, najbardziej prestiżowe spotkanie przedstawicieli branży uzdrowiskowo – turystycznej w kraju.

Uzdrowiska polskie posiadają bogate walory naturalne z właściwościami leczniczymi, źródłami wód mineralnych oraz unikalnym mikroklimatem. Polska posiada obecnie 44 statutowe uzdrowiska. Daje to ponad 45 tys. miejsc w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych przeznaczonych do rehabilitacji leczniczej oraz edukacji zdrowotnej oraz ponad 80 tys. miejsc w hotelach, pensjonatach i obiektach wypoczynkowych. Ale uzdrowiska to nie tylko walory lecznicze. Uzdrowiska mają także doskonałe warunki do uprawiania turystyki i aktywnego wypoczynku. Tematy przygotowanych w ramach sesji plenarnych kongresu, będą dotyczyły kwestii niezwykle ważnych dla całego środowiska uzdrowiskowego, w tym zasad finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w najbliższych latach, konieczności opracowania i wprowadzenia procedur oraz standaryzacji w lecznictwie uzdrowiskowym i optymalnego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w miejscowościach uzdrowiskowych.

W dyskusji wezmą udział m.in.: prof. Janka Zalesakova ze Słowacji - prezydent Słowackiego Stowarzyszenia Uzdrowisk, była prezes Europejskiego Związku Uzdrowisk, prezes Balneotherma LLC, wykładowca na Uniwersytecie w Bratysławie, dr hab. Magdalena Florek - członek Zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, autorka pierwszego w Polsce podręcznika na temat marketingu terytorialnego. Camille Hoheb - założyciel i dyrektor zarządzający Wellness Tourism Worldwide, jest autorem „Przewodnika do sprzedaży Wellness Travel", który sprzedał się w ponad 24 krajach, międzynarodowy lider turystyki wellness.

Niektóre tematy prezentacji: „Pozycja i rola uzdrowisk polskich na tle uzdrowisk europejskich", dr Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny; „Doświadczenie marki jako element przewagi konkurencyjnej uzdrowisk", dr hab. Magdalena Florek, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; „Jakość w polskich uzdrowiskach na tle uzdrowisk europejskich", dr Diana Dryglas, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki; „Perspektywy finansowania kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz OZE", przedstawiciel NFOŚiGW. „Tężnia Solankowa w Inowrocławiu jako przykład współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostką naukową w celu optymalnego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego", dr Teresa Latour, Kierownik Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie; „Wellness w uzdrowiskach, Camille Hoheb, M. S. Opieka Zdrowotna Stany Zjednoczone. Uzdrowisko wczoraj i dzisiaj - 140 lat Uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu", Tadeusz Chęsy prezes Zarządu "Solanki"; „Uzdrowisko Inowrocław. Finansowe i poza-finansowe możliwości realizacji projektów turystyczno-uzdrowiskowych", dr Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; „Współpraca uczelni wyższych, podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego szansą na rozwój turystyki i uzdrowisk w regionie", prof. WSG dr Kazimierz Marciniak, rektor senior Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Katedra Gospodarki Turystycznej WSG; „Zewnętrzne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Uzdrowisko Wieniec - nowa jakość lecznictwa uzdrowiskowego", dr Małgorzata Januszewska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Jerzy Szymańczyk prezes Zarządu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich, prezes Zarządu Uzdrowiska Wieniec sp. z o.o.

Obradom będą towarzyszyły, m.in. prezentacje np. oferty uzdrowisk, sprzętu medycznego oraz wód mineralnych i kosmetyków wytwarzanych z naturalnych surowców.

Patronat honorowy nad XXIV Kongresem Uzdrowisk Polskich objął minister zdrowia Marian Zembala. W Komitecie Honorowym zasiadają przedstawiciele rządu, samorządów wojewódzkich i świata nauki. Udział w tegorocznym kongresie potwierdzili m.in.: Andrzej Czerwiński - minister Skarbu Państwa, kierownictwo resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na spotkaniu nie zabraknie przedstawicieli samorządu.

Patronat Honorowy. Minister zdrowia Marian Zembala. Komitet Naukowy i Honorowy. Minister Sportu i Turystyki – Adam Korol. Minister Skarbu Państwa – Andrzej Czerwiński. Prezes NFOŚiGW – Małgorzata Skucha. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke. Prymas Polski – Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Ewa Mes. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Dr n. med. Robert Szafkowski Kierownik Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prof. dr hab. Andrzej Rapacz. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Prof. dr Kazimierz Marciniak

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit